Alle glastuinbouwondernemers in Nederland hebben afgelopen weken een factuur en een bijsluiter ontvangen van het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas (KijK). Maar bij sommige telers lijkt er onduidelijkheid te zijn over de afzender en de reden van de factuur. Er zijn zelfs telers die denken dat het om een spookfactuur gaat. We bellen daarom even met vaste plantenteler Arnoud van der Knaap, lid van de Programmaraad.

Waarom zit u eigenlijk in de Programmaraad van Kennis in je Kas?

Nadat het Productschap Tuinbouw (PT) is opgeheven is er eigenlijk geen collectief onderzoeksgeld meer geheven. Er was nog een klein beetje geld, en dat is nu op aan het raken. Ik denk dat het belangrijk is voor Nederland qua kennis een topland te zijn. Dat we een voorsprong hebben op collagetelers uit omliggende landen.

Waar gaat de Programmaraad precies over?

We hebben een aantal thema’s waarin onderzoek wordt gedaan: Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen. Daar zijn nu onderzoeksprojecten voor. Voor al die onderzoeken wordt budget aangevraagd. Wij keuren die aanvragen goed of af. En we houden toezicht op de centjes. Er komt terugkoppeling over hoever de onderzoeken zijn en over de gebruikte budgetten, en dat soort zaken. Daar houden wij toezicht op.

Waarom is het een goede zaak dat alle telers via een Verbindend Verklaring aan het programma mee (moeten) betalen? Is het niet een beetje PT?

Ik vind het goed dat er collectief onderzoek wordt gedaan. Als je dat niet doet gaat het ten koste van de concurrentiepositie van Nederland. Je moet het niet zo zien, alsof het PT weer wordt opgekalefaterd. Het PT was ook veel breder bezig dan alleen met onderzoek. Ze hadden veel meer taken en er ging dan ook veel meer geld in om dan nu in KijK gaat.

Dan heb je ook geen last meer van free riders?

Precies. Dat is het euvel dat we nu bij de BBH-promotieheffing hebben. Over handel die niet via Royal FloraHolland of Plantion wordt afgerekend, wordt geen heffing ingehouden (zogenaamde free riders). Mensen profiteren wel maar leveren geen bijdrage aan de promotie. Door de Verbindend Verklaring zorg je ervoor dat iedereen netjes meedoet.

Toch schijnt er wat onduidelijkheid te zijn over de afzender en de reden van de factuur. Er zijn zelfs ondernemers die hem aanzien voor een spookfactuur.

Als het goed is zit er bij de factuur ook een brief met alle koppen die in de Programmaraad zitten. Dus als je vragen hebt kun je altijd een van die mensen contacten. Onder de factuur staat ook een mailadres, dus als ze vragen hebben kunnen ze die ook via de mail stellen.

Bent u al gebeld door een collega?

Ik heb tot op heden nog weinig vragen gehad, de teller staat op twee.

Wat vragen ze dan?

‘Is dit verplicht?’ Dan leg je dat uit. Niet iedereen volgt dagelijks het nieuws. Dan sta ik die even te woord, dan is het meestal wel duidelijk.

Die 350 euro per hectare, is dat een eenmalige bijdrage of is het een jaarlijkse factuur?

Dat gaat om een jaarlijkse bijdrage.

LNV verdubbelt het bedrag dat de telers bij elkaar brengen naar 6 miljoen euro. Is dat bedrag voldoende om onze kennisvoorsprong op het gebied van duurzame glastuinbouw te behouden?

Dat is een gewetensvraag. Ten eerste: stilstand is achteruitgang. We zijn nu het onderzoek weer aan het oppakken, dus dat is alleen maar positief. En het bedrijfsleven financiert ook mee. Toeleveranciers doen ook een duit in het zakje. Hun bijdrage wordt door de overheid helaas niet verdubbeld. Maar waar het mij om gaat is dat het programma sectorbreed wordt gedragen.

Wilt u er nog iets aan toevoegen?

Ik denk dat de komende jaren programma’s als Kas als Energiebron steeds belangrijker zullen worden en er legio mogelijkheden liggen voor onderzoek.

Wordt de bijdrage jaarlijks opnieuw vastgesteld?

Volgens mij is de Verbindend Verklaring en de bijdrage voor drie jaar vastgesteld.

Tekst: Mario Bentvelsen