Vochtbeheersing is een belangrijk proces in de tuinbouw. In oude, slecht geïsoleerde kassen verdween het vocht ‘vanzelf’ door lekverlies en condensatie op koude kasdelen, maar in goed gebouwde moderne kassen moet je veel actiever met ontvochtiging aan de slag. Ontvochtiging is daardoor de op één na belangrijkste energievrager (belichting staat bovenaan).

De laatste jaren komen er steeds meer technieken voor een energiezuinige ontvochtiging beschikbaar, zoals de diverse ‘stekkeroplossingen’, waarvan DryGair een voorbeeld is. Hierbij wordt de latente warmte die bij de ontvochtiging vrijkomt direct gebruikt voor de verwarming van de kas.

Energieverbruik voor verwarming onder 5 m³

Wij hebben een dergelijke techniek nu ingebouwd in een luchtbehandelingskast met slurven onder het gewas. Daarmee is het geschikt gemaakt voor een hoog opgaande komkommerteelt. Samen met een nieuw type schermdoek, dat zeer weinig vocht doorlaat, verwachten we met minder dan 50 kWh/m² per jaar het resterend energieverbruik voor de verwarming onder de 5 m³/m²/jaar) te kunnen brengen. Het onderzoek vindt plaats op het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) in Bleiswijk.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door stichting Kennis In Je Kas (KijK) en het ministerie van LNV via de Topsector T&U. Ludvig Svensson sponsort het schermmateriaal.

Tekst: Feije de Zwart