Het inwerken van nieuwe medewerkers bij glastuinbouwbedrijven wordt vaak opgepakt door ‘leercoaches’: telers en bedrijfsleiders die deze rol erbij pakken. Naast goede wil is echter ook een set vaardigheden nodig, zoals gesprekstechnieken en feedback geven. Om het leren op de werkvloer te stimuleren en structuur te geven biedt Kasgroeit samen met coach Sjoerd Nieboer dit voorjaar een cursus op de werkvloer aan.

Veel glastuinbouwbedrijven verwelkomen jaarlijks vele nieuwe medewerkers, maar de interne opleiding gebeurt vaak ad hoc en leunt dan op ervaren medewerkers die dit op zich nemen.
Er valt voor de sector veel winst te boeken als het ‘boeien en binden’ van nieuwkomers professioneler en beter gestructureerd aangepakt wordt.
“Met goede begeleiding worden organisaties beter. Er is minder verloop en mensen werken met meer plezier. Ze gaan zich sneller thuis voelen en worden eerder productief. En voor begeleiders is het prettiger coachen, als zij beter op deze rol zijn voorbereid”, zegt Sjoerd Nieboer van bureau Beanstalk.

Nieuwe cursus

Vanaf dit voorjaar biedt hij in samenwerking met Kasgroeit de cursus ‘Coachen op de werkvloer’ aan. Deze cursus op maat moet met name kaderleden in glastuinbouwbedrijven meer handvatten geven bij hun rol. Aan het eind van de opleiding ligt er bovendien een concreet programma waarmee het deelnemende bedrijf nieuwe medewerkers kan opleiden en begeleiden.
“Coaching gebeurt nu bij veel bedrijven niet planmatig en is nogal afhankelijk van personen die hier tijd en aandacht in willen steken. Denk aan bedrijfsleiders, middenmanagement en ander kaderleden”, constateert Nieboer. “Doordat de bedrijven steeds groter zijn, wordt deze tussenlaag in de organisatie het gezicht naar buiten. Ook coaching komt op hen aan, maar ze missen daarbij vaak de juiste vaardigheden. Wij horen van die mensen dat ze zich willen ontwikkelen in deze rol.”

Gesprekstechnieken

Om de taak van begeleider beter en met meer zelfvertrouwen in te vullen schenkt de cursus onder meer aandacht aan gesprekstechnieken, feedback geven en zelfreflectie gesprekken. Het doel is dat medewerkers uitgroeien tot professionele leercoaches van het bedrijf en dat de werkplek ook een goede leeromgeving is. “Hoe voer je een gesprek, hoe breng je een boodschap over, hoe leg je iets uit, hoe toets je hoe iemand zich voelt en hoe ga je met verkeerd gedrag om, zoals te laat komen? Dat zijn allemaal onderdelen van de cursus”, aldus Nieboer.
“We gaan een poule samenstellen van deelnemers en willen de cursus op locatie laten plaatsvinden. Naast theorie zal de groep ook met elkaar oefenen in vaardigheden, bijvoorbeeld in rollenspelen.”
Waar en wanneer de cursus start, hangt nog af van de coronamaatregelen. Momenteel vindt de werving plaats. Interesse is er al volop, merkt Nieboer. “Die komt uit verschillende hoeken, met name van grotere bedrijven.”
Ondernemers kunnen voor deze cursus een subsidiebijdrage krijgen vanuit Colland Arbeidsmarkt.

Tekst: Koen van Wijk