Onderzoekers van het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk hebben goede teeltresultaten bereikt met zamioculcas door de principes van Het Nieuwe Telen toe te passen. De planten zijn vier weken eerder leverbaar dan die van de naastgelegen referentieafdeling. Bovendien is 45% op energie bespaard. Dit resultaat werd gepresenteerd tijdens een middag voor potplantentelers bij het onderzoekscentrum.

“De sleutel voor dit resultaat ligt vooral in het redeneren vanuit de plant”, legt Jan Voogt van Hoogendoorn Growth Management uit. Hij is een van de adviseurs die de proef begeleidt. In de juni editie van Onder Glas gaf hij al aan dat het uitgangspunt voor HNT is om zoveel mogelijk met het dag-nachtritme en het seizoen mee te telen om de groei te optimaliseren én energie te besparen. De temperatuur mag bijvoorbeeld overdag hoger oplopen dan gebruikelijk.

Meer licht

Zamioculcas reageert goed op deze teeltstrategie. Onderzoeker Tristan Marcal Balk heeft telers ervan kunnen overtuigen dat dit gewas meer licht kan verdragen dan verwacht. In het voorjaar ging het even mis met wat bladrandjes en vergeling, maar daarna zat de groei er flink in met een goed teeltresultaat tot gevolg. Balk: “We hebben wel geconstateerd dat de leverbare planten van HNT iets lichter van kleur zijn dan van de referentieafdeling. Dit kan een gevolg zijn van een iets lagere pottemperatuur in deze afdeling en misschien een tekort aan bepaalde nutriënten.”

Optimalisatie

Volgens de onderzoeker liggen er nog mogelijkheden voor optimalisatie van deze teelt. Hij denkt aan matverwarming, om warmte efficiënter in te zetten door deze dichter bij het groeipunt te brengen. Bovendien ziet hij kansen door meer aandacht te geven aan watergeven en voedingsoplossing. In dit onderzoek is geen CO2 gedoseerd, dus ook dat kan nog een verbetering geven.
“Over zamioculcas is nog lang niet alles bekend. We willen juist zoeken naar verdieping om de plant beter te begrijpen. Vermoedelijk is het gedeeltelijk een CAM-plant, die ’s nachts CO2 kan opnemen”, legt hij uit.
Balk werkt aan een opzet voor vervolgonderzoek, waarin hij deze punten opneemt. Over dit vervolg moet nog een besluit worden genomen. Het onderzoek valt binnen het programma Kas als Energiebron en is gefinancierd door het Ministerie van EZ, Svensson en vijf potplantentelers.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd