De problemen met rupsen in snijbloemen nemen toe. Omdat een aantal middelen is weggevallen, zien we een opmerkelijke opmars van één van de oudste biologische middelen: Turex op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis. De mini-gerberatelers Kees & Mari-jan Mans hebben er goede ervaringen mee.

Mans Allure Gerbera in Brakel hoort bij de eerste bedrijven die meedoen met MPS ProductProof. Een methode om voor afnemers aan te tonen dat je daadwerkelijk voldoet aan afspraken over werkzame stoffen. Directe registratie van gebruikte middelen en regelmatige onafhankelijke steekproeven zijn de instrumenten om dat te bereiken. “We zitten inmiddels op maximaal vijf werkzame stoffen op het blad. Een paar jaar geleden kwam je een stuk hoger uit. Maar de retail, zeker in Duitsland, vraagt om steeds minder residuen. We halen nu Milieukeur-niveau”, vertelt bedrijfsleider Henk-Jan Baijense.
De basis van zijn gewasbescherming zijn de natuurlijke vijanden. Om een goed evenwicht te bereiken zijn wel pleksgewijze bespuitingen en correcties noodzakelijk met groene en integreerbare chemische middelen. Wittevlieg en trips worden bestreden met een breed scala aan predatoren, waarbij de inzet van BotaniGard en Azatin een waardevolle aanvulling vormt. Spint en mineervlieg zijn veelal biologisch onder de duim te houden. Tegen meeldauw zet hij met succes Rocket in, omdat dit middel prima combineert met de geïntegreerde aanpak.

Rupsen rukken op

Maar de focus op biologie plus het wegvallen van breedwerkende correctiemiddelen heeft ook een keerzijde, geeft Rik van Wordragen van Royal Brinkman aan. “Je ziet luizen en rupsen op steeds meer bedrijven oprukken. In chrysant bijvoorbeeld vormen rupsen inmiddels een niet te onderschatten probleem. Je kunt de vlinders wel lokken met vanglampen, maar het vergt steeds meer aandacht.”
De situatie heeft geleid tot de comeback van één van de oudste biologische middelen: Bacillus thuringiensis, een bacterie die rupsen parasiteert en vergiftigt. Er zijn meerdere stammen van de bacterie in de handel. Allure Gerbera gebruikt Turex. “Dat is een biologisch insecticide, dat in een moderne aanpak past. Het bevat de sporen van een kruising van twee stammen – kurstaki en aizawai – en is daarom breed werkzaam tegen veel soorten rupsen”, vertelt Lianne van Wijk van Certis.

’s Avonds spuiten

Baijense zet het middel vooral in tegen Turkse mot. “Tot najaar 2015 gebruikten we het alleen in de donkere maanden, maar we hebben de toepassingsperiode steeds meer opgerekt. Binnen MPS ProductProof hebben we steeds meer oog gekregen voor de optimale toepassing. Het middel vormt immers maar een deel van het resultaat. Het werkt pas goed als je het op het juiste moment gebruikt. Bij biologische middelen luistert dat heel nauw.”
Bij Turex is het belangrijk om ’s avonds te spuiten, omdat het middel in het licht sneller afbreekt. Verder is een juiste pH erg belangrijk: deze mag niet boven de 7 uitkomen; Baijense mikt voor de zekerheid op 5,5. Het middel pakt jonge rupsen aan (stadium 1 en 2) en moet worden gebruikt zodra de eerste motten zich vertonen. De rupsen moeten het via vraat binnenkrijgen, dus een goede bladbedekking is noodzakelijk.
De bedrijfsleider is tevreden over de werking. “Het past helemaal binnen onze aanpak. Samen met de vanglampen en de vogeltjes – kwikstaarten die zich vrijwillig in de kas hebben gevestigd – is het een mooi biologisch systeem.”