Per 1 juli is Quincy von Bannisseht gestart als strategisch manager bij Glastuinbouw Nederland. Hij volgt Geert van Oosterhout op, die nu nog programmamanager Verantwoorde Glastuinbouw is en per 1 oktober 2019 uit dienst gaat en meer tijd wil besteden aan zaken buiten de glastuinbouw.

De afgelopen 24 jaar was Von Banniseht actief in de vakbladjournalistiek. Hij werkte twaalf jaar als redacteur voor het Vakblad voor de Bloemisterij en gedurende eenzelfde periode voor De Boomkwekerij. Bij deze titels was hij onder meer verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden energie, ruimtelijke ordening, economie, handelspolitiek, logistiek en marktontwikkelingen. Hij heeft de middelbare tuinbouwschool doorlopen en een hbo-opleiding Journalistiek voltooid.