Butterfly Orchids en het nieuwe zwembad liggen aan weerszijden van de Middenweg in Andel. Zowel de teler als de bouwer kwamen op het idee om een link te leggen en in gezamenlijkheid is het plan voor warmtelevering vanuit het bedrijf opgezet. De gemeente, eigenaar van het zwembad, betaalt het normale energietarief. De orchideeënteler levert laagwaardige warmte uit de warmtepomp, water van zo’n 50ºC.

“Wij hebben een paar ton mee geïnvesteerd zodat de gemeente een iets groter zwembad kan bouwen dan ze van plan was. Dat is dus hun voordeel. Verder kunnen wij veel efficiënter warmte maken dan het zwembad zelf, dus de samenwerking draagt ook bij aan de CO2-doelstelling van de gemeente”, vertelt teler Gerben van Giessen van Butterfly Orchids.

Meer warmte opslaan

Het bedrijf heeft vier WKK’s, een ketel en een warmtepomp en slaat warmte en koude op in de ondergrond. Afhankelijk van de marktsituatie en de eigen warmte- en elektriciteitsvraag valt de beslissing wat de beste manier van opwekking is. “We zijn van plan in de zomer wat minder te krijten en iets meer te koelen, zodat we meer warmte voor de winter in de bron kunnen opslaan”, zegt hij. Zo heeft de levering tevens invloed op de teeltmaatregelen. De warmtelevering start in juni. Er is nog overleg over eventuele levering van elektriciteit.

Tekst: Tijs Kierkels