De droogte en het nijpende watergebrek in de land- en tuinbouw zijn al zichtbaar op de meeste glastuinbouwbedrijven, want veel waterbassins zijn leeg. Reden genoeg om deze week een aantal telers te vragen hoe zij het gebrek aan regenwater opvangen. De eerste buien zijn alweer gevallen, maar die geven alleen plaatselijk verlichting.

De droogtemonitor van het KNMI toont het neerslagtekort van 1 april tot en met half augustus 2022. Daaruit blijkt dat het westen van Zuid-Holland, Oost-Gelderland en Limburg een neerslagtekort hebben van meer dan 300 mm. De bodems van de regenwaterbassins zijn inmiddels zichtbaar. Toch is er nog geen sprake van een tekort aan gietwater, geven telers aan.
Een amaryllisteler in het Westland geeft aan dat zijn bassin leeg is. “Maar dat is voor ons geen groot probleem, want er is nog voldoende slootwater van goede kwaliteit. De dagen worden korter, dus we minderen ook met watergeven.”

Omgekeerde osmose onmisbaar

Een tomatenteler in Oostland heeft nog voldoende goed gietwater, maar erkent de zorgen van zijn collega’s in de land- en tuinbouw. “Dus niet alleen naar onszelf kijken, maar breder. Kijk bijvoorbeeld ook naar de uitdagingen waar de landbouw in zuidelijke landen voor staat.” Daarnaast wijst hij ook op de grote waarde van omgekeerde osmose: onmisbaar in deze tijd.
Een paprikateler in dezelfde regio meldt ook dat hij nog voldoende gietwater beschikbaar heeft. “We hebben ondergrondse wateropslag en daarnaast nog omgekeerde osmose op onze locaties.
Een komkommerteler in Noord-Limburg meldt dat regenwater niet zijn voorkeur heeft, vanwege het risico van verspreiding van het komkommerbontvirus (door watervogels). Desondanks gebruikt hij het wel tot de voorraad op is. Daarna schakelt hij over op bronwater. “Recirculeren is nu echt een must”, vertelt hij. “Dat is niet alleen nodig vanwege het Lozingenbesluit, de capaciteit van de pompen is niet groot genoeg om overmatig water te gebruiken.”

Water voor koeling

In het zachtfruit is de situatie lastiger. Bronwater is niet altijd geschikt voor de teelt van aardbeien, vanwege het hoge silicium-gehalte. Dit veroorzaakt albinovruchten. Bovendien is water niet alleen nodig voor het gewas in de kas en op trayvelden maar ook om de kassen te koelen met daksproeiers. Water van goede kwaliteit, dus regenwater of osmosewater, is hard nodig. Nu de hittegolf voorbij lijkt te zijn zal het koelen van kassen iets minder nodig zijn.
Het algemene beeld is dat iedereen alert is op voldoende gietwater van goede kwaliteit. Eén teler voegt daaraan toe: “Water is belangrijk, maar in deze energiecrisis nog het minst grote probleem waarmee we moeten dealen.”

Tekst: Pieternel van Velden, beeld: Vidiphoto