Greenport Aalsmeer, Nuon Warmte, OCAP en 22 andere partijen hebben op 4 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend om een warmtenet te realiseren in de Metropoolregio Amsterdam.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een overschot aan industriële warmte, die nu onbenut in de lucht of het oppervlaktewater verdwijnt. De MRA is met zijn dichte bevolkingsgraad en bedrijvigheid ideaal om slimme warmtenetten aan te leggen. Grote en kleine producenten kunnen hier hun warmte aan leveren. Huishoudens en bedrijven kunnen hiervan profiteren.

Aanstelling warmteregisseur

De 25 partijen die de overeenkomst hebben ondertekend gaan zich samen inzetten om de restwarmte te gebruiken voor centrale verwarming en warm tapwater van woningen en bedrijven. Inmiddels is een onafhankelijke warmteregisseur aangesteld, die vanuit de uitvoeringsorganisatie van de Amsterdam Economic Board het programma verder gaat uitwerken en aanspreekpunt wordt voor de regio. Dit is Jan van der Meer: “Metropoolregio Amsterdam heeft forse ambities met warmte. Dat wordt alleen maar een succes als we er gezamenlijk onze schouders onder zetten. We moeten het willen, het moet financieel haalbaar zijn en we streven naar tevreden klanten. Bedrijven, tuinders, huurders en particulieren verdienen een eerlijke prijs voor warmte.”

Deelnemende partijen

De partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend zijn: AEB Amsterdam, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Amsterdam Economic Board, Cofely Energy Solutions BV, Eneco Warmte en Koude, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemskerk, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen, Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Nuon Warmte, OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Provincie Noord-Holland, Stadsverwarming Purmerend, TATA Steel IJmuiden BV, Ennatuurlijk en Veolia. Daarnaast hebben tien woningcorporaties een ‘letter of intent’ getekend.

Bron: Amsterdam Economic Board