Houtvezel is een van de duurzame alternatieven voor veen in potgrond. Het Amerikaanse houtvezelproduct HydraFiber onderscheidt zich van de Europese houtvezels door een goede lucht-waterverhouding en grote uniformiteit. Jennifer Neujahr, director Horticulture Business, wil het inmiddels in Amerika toegepaste product onder andere ook in Nederland introduceren.

Moederbedrijf Profile produceert houtvezels voor toepassingen in terreinbeheer. Tien jaar geleden is het bedrijf, op vragen vanuit Europa naar een duurzaam alternatief, voor een deel de tuinbouwkant uit gegaan. Inmiddels leveren ze aan de top 100 van telers in de VS waarvan 7 van de top 10. “We zijn gestart in de perkplanten. We leveren nu ook aan telers van potplanten, groenten en vaste planten en boomkwekers.”

Duurzaam product

Het houtvezelproduct komt van Pinus taeda, een snelgroeiende den uit North Carolina. “Uit onderzoek is gebleken dat vezels van deze houtsoort het meest geschikt zijn. Zachthout is minder giftig dan hardhout. Het hout komt uit verschillende productiebossen van 12 tot 15 jaar oud. Wij kopen de restanten van de meubelindustrie”, vertelt Neujahr. Dankzij een speciaal productieproces wordt er een uniform houtproduct van gemaakt, dat in een samengeperste vorm (1:13) over lange afstanden vervoerd kan worden.

Naar 100% houtvezel

“De vezels zorgen voor een goede lucht-waterverhouding, zijn minder snel afbreekbaar en mooi uniform, doordat we hebben gekozen voor één boomsoort afkomstig vanuit één gebied. In de VS wordt de houtvezel al tot 50% bijgemengd in potgrondmengsels.” Het product is er in vijf verschillende grofheden, die samenhangen met de vezellengte.
Neujahr ziet de interesse toenemen naar hogere percentages. In diverse teelten, waaronder de groenteteelt, vindt onderzoek plaats naar substraatteelt op 100% houtvezel. Ook ontstaat er interesse vanuit andere sectoren, zoals de orchideeënteelt en de vermeerdering. “Amerikaanse orchideeëntelers halen hun bark uit Europa. Het is duur en er waren ook kwaliteitsproblemen. Wij zoeken een alternatief. We zijn bezig met houtvezelpluggen voor jonge planten. De vezels mogen niet te lang zijn. Onze pluggen zorgen voor een betere beworteling, snellere productie en betere herbevochtiging na uitdrogen.”

Op zoek naar wereldwijde samenwerking

In de VS werken de eerste klanten meer dan vijf jaar met het product. Daar heeft het zich inmiddels bewezen. “We zijn het afgelopen jaar tijdens de Amerikaanse tuinbouwbeurs Cultivate uitgeroepen tot ‘GameChanger of the Year’ vanwege het innovatieve karakter. We zijn nu bezig met de doorontwikkeling.”
Na Amerika willen ze de rest van de wereld veroveren. Nederland is voor deze leverancier belangrijk gezien de centrale functie binnen de tuinbouw. Er lopen op het moment diverse proeven met potgrondfabrikanten, potplantentelers en groentetelers en onderzoek bij RHP voor certificering. “We willen graag samenwerken met Nederlandse potgrondpartners.”
Daarnaast lopen er al gesprekken met bedrijven in Nieuw-Zeeland, Australië en India. “In India willen we gaan samenwerken om behalve een eindproduct ook een voorgemengd ‘gemaksproduct’ te maken van kokos en houtvezel voor onder andere de Amerikaanse markt.”

Tekst: Marleen Arkesteijn