De nieuwste inzichten in Het Nieuwe Telen (HNT 2.0) zijn verwerkt in een begrip dat internationaal weerklank vindt: Growing by Plant Empowerment (GPE), vrij te vertalen als ‘de plant centraal’. Eind vorig jaar verscheen er een lijvig Engels boekwerk over, geschreven door drie pioniers van HNT. Aan belangstelling voor het boek, de workshops en seminars over dit zeer actuele fenomeen ontbreekt het niet. Wereldwijd leren telers, adviseurs én leveranciers graag hoe zij gewassen op efficiënte wijze maximaal kunnen laten presteren.


Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft. [frm-login]