De planten van de jongste tomatenproef bij het Improvement Centre in Bleiswijk staan inmiddels alweer een maand te groeien. In dit onderzoek staat generatief en vegetatief sturen centraal bij een nieuw tomatenras. Weerbaar telen krijgt veel aandacht. Bovendien moet dit gewas de eindstreep halen zonder inzet van chemische middelen.

Weerbaar telen krijgt steeds meer aandacht, wegens het wegvallen van chemische correctiemiddelen en de beperkte toelating van nieuwe middelen. Daarom vinden op deze onderzoekslocatie in Bleiswijk veel proeven plaats rond dit thema. Al eerder bleek het mogelijk om nagenoeg chemievrij tomaten te telen en ook de ondersteunende producten die het bodemleven verbeteren lopen regelmatig mee in proeven.
Dit seizoen hebben veredelingsbedrijf Hazera en Koppert Biological Systems de handen ineen geslagen en samen een onderzoeksafdeling gereserveerd. Geert van der Wel en Bram Klapwijk, van genoemde bedrijven, leggen uit wat de opzet van deze proef is.

Uitersten opzoeken

Deze proef heeft twee doelstellingen. Zo is primair de insteek om het gewas met biostimulanten te sturen op vegetatieve of generatieve groei. De kas van 1.000 m² is verdeeld in drie vakken. Eén vak wordt vooral gestuurd richting generatieve gewasgroei. Het volgende vak wordt juist gestuurd naar vegetatieve groei. Het derde vak is voor controle. Klapwijk: “We proberen tegelijkertijd een hoge productie te halen, maar ook de maximale stuurbaarheid op te zoeken.”
Voor de start van de teelt is Trianum granulaat uitgestrooid. Deze bevat de Trichoderma harzanum T22 schimmel, die de planten weerbaar maakt tegen verschillende bodemschimmels. Tijdens de teelt zullen andere producten van het Natugro-systeem worden toegepast. “We gaan deze middelen in verschillende concentraties aan de voedingsoplossing toevoegen in het tweede deel van de dag”, legt hij uit. Zo blijven deze ondersteunende middelen ook ’s nachts, dus zo lang mogelijk, beschikbaar rond de plantenwortels.
In ieder vak liggen om en om rijen met 10 cm hoge steenwolmatten en daaraan gelijkwaardige kokosmatten.

Nieuw ras

Deze keer is gekozen voor het ras HA 27430, een veelbelovende nieuwkomer binnen het grove trostomaten segment. De veredelaar vergelijkt het gewas met een paar andere rassen uit eigen veredeling, maar ook van andere bedrijven. “Deze proef dient dus tegelijkertijd ter demonstratie”, legt Van der Wel uit.
HA 27430 is een meeldauw IR-resistent ras, zoals de gangbare rassen. Aangezien geen enkel ras volledig resistent is, kan meeldauw toch optreden. De aandacht ligt dus vooral op preventie van dit probleem. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de immer op de loer liggende botrytisschimmel. Als beide schimmelaantastingen optreden dan is het vooral interessant welk gewas het meest weerbaar is; het vegetatieve of het generatieve gewas.
De zaaidatum van de tomaten is 16 november, de plantdatum is 12 januari. Bij de jonge, geënte en getopte planten was de eerste tros net zichtbaar op het moment van planten. Het is de bedoeling om een normale teeltperiode aan te houden. Het gewas zal er dus tot november in staan. In die periode vinden veel tellingen plaats, zoals het aantal bloemen, de bloeisnelheid, de LAI (Leaf Area Index) en de productie.

Potentie

Voorlopig zijn alle ogen gericht op de potentie die dit nieuwe ras heeft. Volgens Van der Wel gaat het om een zeer productieve tomaat, die bovendien een uitstekende kwaliteit heeft. “In deze proefopzet ligt een hele mooie combinatie van uitgangspunten, waarmee wij goed kunnen beoordelen hoe onze rassen zich verhouden tot de standaard.”
Weerbaar telen bij tomaat is een initiatief van het Improvement Centre en gefinancierd door Koppert Biological Systems en Hazera.

Tekst en beeld: Pieternel van Velden