Glastuinbouw Nederland is dezer dagen zeer hard in touw om de gevolgen van het coronavirus voor de glastuinbouw in beeld te krijgen en om ondernemers te ondersteunen. De organisatie dringt samen met andere tuinbouworganisaties bij de regering aan op een noodfonds. Vakblad Onder Glas sprak met voorzitter Sjaak van der Tak over de gevolgen voor de inzet van arbeidsmigranten.

Zijn er signalen dat veel arbeidsmigranten niet naar Nederland komen of niet in Nederland blijven om in de glastuinbouw werken. Zo ja in welke omvang?

“Op dit moment krijgen we een behoorlijk beeld van de ontwikkelingen. We willen wel goed filteren of individuele gevallen ook een breder beeld vertegenwoordigen. Er zijn inderdaad verhalen dat Poolse arbeidsmigranten naar Polen terug willen of terug zijn gegaan. We kennen ook gevallen dat Polen niet weg gaan omdat ze sowieso bij hun grens twee weken vast zitten.
Probleem is ook dat alle Oekraïners die in Polen werken massaal naar hun eigen land terugkeren en er in Polen ook tekorten aan arbeidskrachten ontstaan.”

Wat zijn alternatieven voor mogelijke arbeidstekorten die hierdoor optreden?

“Er zijn sectoren waar nu ‘overschotten’ aan mensen zijn. Enerzijds doordat er gewoon geen werk meer is of omdat er werktijdverkorting wordt gegeven. Grootste kansen is te komen tot intersectorale samenwerking. We zijn hiervoor een platform aan het ontwikkelen wat heel binnenkort operationeel wordt.”

Er is ook personeelsuitwisseling geopperd tussen groente- en sierteeltbedrijven. Wordt hier al gebruik van gemaakt?

“Ja we krijgen steeds meer signalen dat ondernemers kleinschalig collegiale uitwisseling opzetten. Wij hebben bij SZW laten uitzoeken hoe dat werkt, welke regels dan gelden en waar je je aan moet houden. Dit gaat dan ook om welk salaris je moet betalen en wie moet betalen als je ziek wordt of er een bedrijfsongeval is.”

Tekst: Koen van Wijk