We zijn net het nieuwe jaar 2023 ingegaan. Als ik dan even reken hebben we nog een kleine vier jaar om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water met harde Europese afspraken; in 2027 moeten we ons doel behalen. Landen leggen partijen verplichtingen op die de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater negatief beïnvloeden.

Het is een lastige. Kijk ik naar de doelstellingen voor (fossielvrije) energie, dan vind ik dat nog tamelijk overzichtelijk en meetbaar. Daar weten we van dat we straks worden afgerekend op de CO2-uitstoot. Maar water is voor mij nog ongrijpbaar. Ik weet dat ons oppervlaktewater op zes punten wordt beoordeeld en als één van de zes afwijkt wat gebeurt er dan? Iets. Ik vraag me alleen af of we met z’n allen voldoende inzichtelijk hebben wat we moeten veranderen. Leuk als je vissen in de sloot er goed uit zien, maar als de osmose niet meer aan mag zijn we verder van huis. Anders dan de ingevoerde zuiveringsplicht in 2018 vind ik de doelen nogal onduidelijk. Het is niet langer een extra filter installeren, er moet meer.

Daarom vind ik dat we nu al in actie moet komen. Er lijkt een gebiedsgerichte aanpak te komen, dus lijkt het me zeer verstandig om in navolging van de warmtecoöperaties ook watercoöperaties op te richten op plaatsen waar dat nog niet is gebeurd. Om vervolgens als ondernemers samen te werken om die sloten écht schoon te houden.

En dan nog wat. Gaan we wachten tot de controleur in 2027 het eerste monster neemt in de sloot? Dat is toch een beetje raar? Dan weet je pas achteraf of je iets wel of niet goed doet. Ik wil zelf ook dat de sloten schoon zijn, net zoals ze dat in Spanje ook willen. O wacht, in Spanje hebben ze geen sloten.

Straks hebben we een energiesysteem op onze bedrijven waardoor we CO2 vrij kunnen telen maar kunnen we niet verder omdat de waterkwaliteit niet voldoet. Er zit nog wel een klein addertje onder het gras: Wat in nu precies ‘een goede toestand’? Ik kan nog nergens vinden waar mijn slootwater op wordt beoordeeld.

Maikel van den Berg, zaad- en paprikateler in Bleiswijk