Onder de titel ‘The Grower Files’ start Priva op haar website een videorubriek, waarin topondernemers hun visie geven op actuele onderwerpen in de (glas)tuinbouw. In deze videoberichten ‘van de teler voor de teler’, geven de ondernemers ook een interessant kijkje in hun bedrijfsfilosofie. De serie is in oktober 2015 gestart met Frank van Kleef van Royal Pride Holland.

Bondig, krachtig, prikkelend en inspirerend. Dat moeten ‘The Grower Files’ van Priva worden. Per keer wordt een voor de tuinbouw actueel onderwerp behandeld. Teksten op de website van Priva ondersteunen de beeldreportages. De video’s hebben een lengte van circa anderhalve minuut, zodat de drempel om een aflevering te bekijken laag wordt gehouden.

The Grower Files

Kennisdeling is het belangrijkste doel van ‘The Grower Files’. De nadruk ligt met name op het ondernemerschap en minder op teelt en teelttechniek. Priva wil de visie, aanpak en denkwijze van verschillende ondernemers helder in beeld brengen. Wat maakt een ondernemer in de tuinbouw een topondernemer? Dat levert interessante videoberichten op waar andere telers wat van kunnen leren.
De serie wordt geopend met tomatenteler Frank van Kleef van Royal Pride Holland. In vier video’s zal hij de komende weken ingaan op de thema’s: Internationalisering, Energiemanagement, Watermanagement en Klimaatmanagement.

Bron: Priva