Met de introductie van de Vialux M-Line maakt Priva waterontsmetting met UV-licht bereikbaar voor elk tuinbouwbedrijf. Met behulp van UV-ontsmetting kunnen flinke verbeteringen worden gerealiseerd op het gebied van ziektebeheersing, efficiënt watergebruik en de steeds striktere eisen voor voedselhygiëne.

De Priva Vialux M-Line breekt alle organismen af die aanwezig zijn in het gietwater voor de tuinbouw, zoals schimmels, bacteriën en virussen. Dit geldt voor zowel vers gietwater als gerecirculeerd drainwater. UV-ontsmetting maakt het mogelijk water langer op een veilige manier te hergebruiken. Bovendien worden dure meststoffen dan efficiënter benut, omdat ze immers niet meer in de afvoer verdwijnen.

Schaalbaarheid

De Priva Vialux M-Line is gebaseerd op middendruk UV-technologie, nieuw voor de tuinbouw. Het systeem is opgebouwd uit meerdere ontsmettingskamers; het aantal daarvan wordt bepaald aan de hand van de bedrijfsgrootte. Op deze manier kan elk bedrijf op maat worden bediend worden en kan het systeem kostenefficiënt meegroeien met het bedrijf.
De teler kan zelf de UV-lamp, kwartsbuis en UV-sensor vervangen en hoeft daarvoor geen monteur te laten komen. Ook het onderhoud is eenvoudig; spoelen met zuur is voldoende om aanslag op de kwartsbuis te verwijderen. Het systeem kan standalone worden gebruikt of gekoppeld worden met procescomputers van meerdere fabrikanten.

Veiligheid

Bij elke start bepaalt de UV-sensor opnieuw de UV-doorlaatbaarheid van het water en past de ontsmetting precies daarop aan. Zodoende worden alle schadelijke organismen afgebroken zonder dat er energie verloren gaat door overcapaciteit.
Het systeem is ook op tal van manieren beveiligd: onder andere tegen lampuitval, oververhitting, drooglopen en pieken en dalen in het elektriciteitsnetwerk. Met de Vialux M-Line kan tegen zo laag mogelijke kosten per kubieke meter water ook makkelijker worden voldaan aan bestaande en toekomstige wetgeving op het gebied van water- en voedselveiligheid, aldus Priva.

Bron/foto: Priva