Vorige maand ontvingen wij een groep medewerkers van verschillende overheidsdiensten, die op de een of andere manier betrokken zijn bij ontwikkeling van nieuwe projecten. Er waren beleidsmedewerkers van gemeenten, ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord, de Regionale Uitvoeringsdienst en van de veiligheidsregio. Allemaal mensen van afdelingen waar je mee te maken krijgt bij nieuwbouw, uitbreiding of bij nieuwe activiteiten binnen het bedrijf waar een aanpassing van de vergunning voor nodig is.

Het was goed om te horen dat al die organisaties op zoek zijn naar samenwerking met elkaar, maar ook met bedrijven, om op die manier te zorgen dat de aanvraag van vergunningen zo soepel mogelijk kan verlopen. In onze sector zijn we gewend om over het algemeen snel te schakelen. Daarbij wordt wel eens te makkelijk gedacht over het volgen van de juiste procedures. Als het dan niet opschiet met een vergunningaanvraag dan komen de frustraties al snel opzetten en daar zit niemand op te wachten.

Zorg daarom dat als je plannen hebt, je in een vroeg stadium in gesprek gaat met de gemeente en informeer naar wat er allemaal moet worden aangeleverd. Vaak nemen instanties aanvragen pas in behandeling als het hele pakket compleet is en wordt er bijvoorbeeld eerst aan de brandweer om een advies gevraagd over de veiligheid. Het helpt daarbij ook als je zelf met hen in gesprek gaat en uitlegt wat precies de bedoeling is. Zij kunnen je dan op basis van hun ervaring adviezen geven over wat wel en niet slim is om te doen.

Zo wordt het met de toenemende schaalgrootte bijvoorbeeld steeds lastiger om bij een brand in een verblijfsruimte te komen die ergens middenin het complex is geplaatst. Zij zullen daarom eisen stellen aan vluchtroutes, materialen en blusmiddelen. Dat hoeft allemaal geen probleem te zijn als je het vooraf weet en dit in de ontwikkeling meeneemt. Zo zijn er allerlei voorbeelden te noemen van zaken die je makkelijk over het hoofd ziet en die daardoor later veel tijd en geld kosten. Dus hierbij mede op verzoek van al deze instanties het advies om bij nieuwe plannen of activiteiten, in een vroeg stadium in gesprek te gaan en te zorgen dat je precies weet aan welke regels je moet voldoen.

Frank van Kleef
Tomatenteler en lid van Harvest House