De rekentool en het stappenplan houtstook zijn weer up-to-date en online beschikbaar. Door de belangstelling in houtstookinstallaties heeft Energy Matters deze in opdracht van Kas als Energiebron opnieuw ontwikkeld.

Het rekenmodel geeft een conservatief, maar globaal beeld van de businesscase voor houtstookinstallaties in de glastuinbouw. Zelfs met de huidige lage energieprijzen is de businesscase met SDE+ 2017 rendabel. Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de businesscase is het wel belangrijk om de bedrijfsspecifieke situatie door te rekenen op basis van daadwerkelijke offertes. Ga aan de slag met de rekentool.

Van houtcontract tot subsidies

Het stappenplan houtstook geeft een beeld wat je allemaal tegenkomt en waar je aan moet denken bij de realisatie van een houtstookinstallatie. Hierin staat onder andere informatie over houtcontract, emissienormen, vergunningen, techniek, financiering en subsidies en de brandstof.

Bron/foto: Kas als Energiebron.

Gerelateerd