Azaleateler Kristof Van Laere zag eind vorig jaar zijn vaste gascontract aflopen. Door de grote prijsstijging is hij overgestapt op stookolie. “De gasprijs staat nu op 120 euro. Als de prijs naar 80 euro zakt, kan het weer uit om op gas over te stappen”, vertelt de teler.

Kristof Van Laere produceert in het Vlaamse azaleabolwerk Lochristi 20.000 bloeiende azaleaplanten per week. Voor het in bloei trekken moet hij een compartiment van zijn kas van 1.500 meter verwarmen. Dat deed hij tot voor kort met een kleine WKK die op gas draaide. Deze werd in 2009 geïnstalleerd, maar de stookolie-installatie hield hij als back-up aan.
Dat blijkt een juiste beslissing. Net zoals zo’n 200 andere Vlaamse telers, verenigd in de energie-aankoopgroep Verenigde Tuinbouw Groep (VTG), zag Van Laere zijn gascontract op 31 december ten einde lopen. De gasprijs steeg hierdoor van 15 euro naar 120 euro per mWH. Aan het eind van de maand krijgen de BGG-telers de gasprijzen door voor de opeenvolgende maand. “Wij zij begin dit jaar teruggegaan  naar stookolie”, vertelt Van Laere die zo’n 6.000 liter stookolie per maand gebruikt. Het enige wat hij moest doen om de vroegere installatie opnieuw te gebruiken was het leggen van een leiding van de stookolietank naar de brander.

Hout en steenkool

Van Laere is niet de enige in Vlaanderen. Veel andere VTG-telers stapten over op alternatieve energiebronnen zoals stookolie, hout en zelfs steenkool. In veel gevallen was de installatie nog aanwezig, in een enkel geval werd zelfs geïnvesteerd in een nieuwe installatie. De Vlaming geeft aan dat de stookolieprijs (80 cent per liter) correspondeert met een gasprijs van 80 eurocent. “Als de gasprijs onder de tachtig eurocent daalt, stappen we weer over op gas.” Omdat de gasprijs de voorbije weken in een vrije val zit, is dat volgens hem niet ondenkbaar.
De prijsdaling van de gasprijs valt volgens experts onder meer samen met de zachte winters. Hierdoor ondervinden ook Vlaamse azaleatelers die op het gas aangewezen blijven, minder hinder dan verwacht. “Het relatieve prijsverschil tussen gas en stookolie is minder groot als afgelopen maanden en bovendien verbruiken telers door de zachte winter minder gas”, vertelt Van Laere.

Behoorlijke prijsvorming

De teler merkt op dat verkoop van azalea’s naar behoren verloopt en dat hij erin slaagt de kostenstijging door te rekenen. Of de behoorlijke prijsvorming ligt aan het verminderde aanbod van energievragende teelten uit Nederland, zoals voor sommige siertelers in Vlaanderen ingeschat, kan hij niet zeggen. Wel constateert hij in de Vlaamse azaleasector een lichte daling van de productie. “Sommige bedrijven trokken sporadisch azalea’s in bloei. Deze telers zijn hiermee gestopt.”
Het verkoopseizoen bij Van Laere, die 15.000 vierkante meter kas heeft,  loopt van begin augustus tot eind april. Hij teelt 220.0000 azalea’s op jaarbasis, verdeeld over zo’n vijftien verschillende variëteiten. De teler nam in 2001 het bedrijf van zijn ouders over en startte kort daarna een trekafdeling op. Mede door de aandacht voor energie-efficiëntie wist hij de malaise in de Vlaamse azaleateelt te ontkomen. De sector krimpte het voorbije decennium in, maar kent sinds corona een stabilisering.

Tekst en beeld: Jerom Rozendaal