We hebben de weken van goede voornemens uitspreken grotendeels achter de rug. Het is best gemakkelijk om bekenden persoonlijke voorspoed voor het nieuwe jaar te wensen, maar hoe zit dat met je collega’s en medewerkers op het bedrijf? In hoeverre zijn hun zakelijke voornemens vooral jouw voornemens? Als je met elkaar een nieuwe, gestroomlijnde organisatie wil neerzetten – zoals in ons geval – dan moet je voornemens goed op elkaar afstemmen.

Als glastuinbouw zitten we in een veranderende omgeving. Daar komt bij dat ik zelf ook veranderingen heb geïnitieerd; door verregaande samenwerking en een nieuwe activiteit op gebied van veredeling, zijn we begonnen aan een jaar vol nieuwe uitdagingen. Mijn medewerkers hebben daar niet om gevraagd, maar ik heb ze wel hard nodig om de doelstellingen voor dit jaar te kunnen realiseren.
Er komt meer op het team af, ik moet zaken loslaten, delegeren en dus vertrouwen geven. Het is best een opgave om in die omstandigheden alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Mensen moeten meeveranderen. Ze krijgen voornemens opgelegd waar ze zelf niet om hebben gevraagd: gelukkig nieuwjaar.

Dat gaf tijdens de feestdagen best wat stof tot nadenken. Als ondernemer kun je een ruk aan het stuur geven, maar je management en andere medewerkers moeten wel meebewegen. Ze moeten op jou en op elkaar kunnen leunen, want bij een rigoureuze koersverandering bestaat het gevaar dat er mensen uit de boot vallen. Als glastuinbouwbedrijf moet je mee met je tijd, schaalvergroting is het devies, maar alles valt of staat met de organisatie.

Het huidige managementteam bestaat uit zeven personen: zeven meningen, zeven visies en ook zeven koffers praktijkervaring. Je kunt als locomotief nog zo hard trekken, je hebt voldoende gewicht nodig om de trein in beweging te houden. Doel is immers om met elkaar op de gewenste bestemming te komen.
We zijn inmiddels vertrokken en liggen op koers, maar diverse afdelingen komen pas de komende tijd in productie. Komende maanden wordt de intensiteit opgevoerd. Het is zaak om ook na een paar maanden de gezamenlijke intenties nog voor ogen te hebben. Ook al zijn veel persoonlijke voornemens op dat moment alweer doorgeschoven naar volgend jaar.

Maikel van den Berg, paprikateler in Bleiswijk