Ik volg nog steeds met plezier het praktijkonderzoek bij het Delphy Improvement Centre. Voor het derde jaar op rij staat daar een paprikaproef onder 100% LED’s, want laten we eerlijk zijn: het koele LED-licht heeft wél de toekomst. Bij de start van dit onderzoek werd al snel duidelijk dat het allemaal niet vanzelf ging. Inmiddels zijn we al wat verder en er zijn zeker signalen dat we dit onder de knie gaan krijgen. Dat leerproces doormaken, dat vind ik heel erg mooi om te zien.

We hebben het over belichten met 200 micromol in de winter. Eigenlijk peanuts, maar wel heel duur. Als het zonnetje buiten schijnt dan vliegen de micromollen gratis naar binnen. De verleiding is dan groot om de schermdoeken open te gooien en het licht naar binnen te laten stromen. Maar dat betekent wel dat het energieverbruik toeneemt.

Energieverbruik. Daar moeten we het toch eens over hebben. Een woonhuis met enkel glas is ‘not done’. Datzelfde geldt mijns inziens ook voor kassen. Je ziet dat de boeren nu de publieke opinie tegen zich krijgen vanwege de stikstofuitstoot. Je wilt toch niet dat de glastuinbouw de naam krijgt van energieverslinder?

Ik zie voor me dat telers in de winter steeds vaker hun schermen dicht zullen houden. Daaronder brandt het koele LED-licht. De combinatie met een ventilatiesysteem is niet ver weg. Dan telen we in een gesloten systeem, alsof we in een klimaatcel telen en heb je overal grip op. Processen worden makkelijker. De plant ervaart minder stress en je kunt meer modelmatig telen, want de omstandigheden zijn iedere dag gelijk.

Kijk, dat vind ik geen nare gedachte, want het maakt het leven van een teler zoveel makkelijker. Tegelijkertijd nemen we onze verantwoordelijkheid door verstandig om te gaan met energie. Fantastisch toch? Investeer in koel licht en verwarm een beetje bij met aardwarmte of restwarmte uit de warmterotonde. En dat scherm mag dan met alle plezier overdag dicht blijven.

Maikel van den Berg, zaadteler in Bleiswijk