De toelating van Scelta in de bedekte teelt van aardbeien betekent dat spint het dit jaar nog moeilijker krijgt. Het middel doodt alle ontwikkelingsstadia, dus zowel eieren en larven als volwassen spint. Bovendien is het veilig voor het gewas, natuurlijke vijanden, bijen en hommels, en is het ook tijdens de bloei te gebruiken. “Het is een prima correctiemiddel en afwisselpartner voor de geïntegreerde teelt”, stelt adviseur Wim Voogt van Klep-Agro.

Ook in bedekte aardbeienteelten is geïntegreerde plaagbestrijding tegenwoordig de norm. “Dat betekent dat je de teelt schoon begint, volop biologische bestrijders inzet tegen plagen en de teelt ook weer schoon eindigt”, zegt Voogt. “Zolang je die principes in ere houdt, gedisciplineerd blijft scouten en corrigeert zodra spint plaatselijk toch de overhand krijgt, zul je niet snel in de problemen komen.”

Meerdere voordelen

Als ingrijpen nodig is, gebeurt dat in eerste instantie met middelen die de biologie in tact laten. Scelta voldoet daaraan en biedt volgens Voogt nog een paar voordelen. “Het is heel zacht voor het gewas, waardoor je het ook in een bloeiend gewas kunt toepassen. En de veiligheidstermijn van 1 dag geeft telers ook wat meer speelruimte. Bovendien werkt het erg goed. Door het in te passen kun je andere middelen even met rust laten of ze bijvoorbeeld alleen in de opkweek inzetten. Veel middelen, waaronder Nissorun, kun je binnen en buiten gebruiken, Scelta mag je alleen onder glas toepassen.”

Spuiten geeft beste resultaat

Technisch adviseur Lianne van Wijk merkt op dat het nieuwe middel per teeltcyclus twee keer mag worden ingezet. In een situatie zonder roofmijten heeft een blokbehandeling met een interval van 10 dagen de voorkeur. Wanneer roofmijten aanwezig zijn, kan één toepassing volstaan om het evenwicht te herstellen. Per jaar zijn maximaal vier bespuitingen toegestaan. “Spuiten – bij voorkeur met uitvloeier – werkt echt het beste. Toepassing via de LVM of fog raden wij in dit geval af”, vult zij aan.
Voogt: “Daar ben ik het mee eens, maar in een vol gewas kun je niet alles raken. En wat je niet raakt wordt niet bestreden, want het is een contactmiddel zonder systemische werking. Toch kun je de spintdruk met Scelta altijd zodanig verlagen, dat de roofmijten het daarna weer alleen kunnen rooien. Je moet de biologische bestrijding dan uiteraard wel op orde houden.”

Californicus aan de basis

Volgens de gewasbeschermingsadviseur is Neoseiulus californicus in aardbei de belangrijkste roofmijt tegen spint. Californicus is voor een aantal middelen minder gevoelig dan bijvoorbeeld Phytoseiulus. Dat biedt meer flexibiliteit bij eventuele correcties.
“Wanneer je de teelt in augustus spintvrij begint en in het najaar ruimschoots roofmijten uitzet, zul je niet snel hoeven ingrijpen”, aldus Voogt. “Het is nu medio maart en geen van mijn klanten heeft tegen spint hoeven spuiten. Toch ben ik blij met de komst van Scelta. Het is een nuttige stok achter de deur met een bewezen goede werking.”