Samen werken aan schoon water in de sloten, daar zijn bestuurders, waterschappen en telers momenteel druk mee. Dat moet ook, want de waterkwaliteit voldoet helaas nog niet aan de geldende normen. En daar hebben we allemaal last van. De één krijgt klachten van zijn buren, de ander voelt het in de beperking van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Reden genoeg om de komende tijd het thema ‘water’ nog meer aandacht te geven en waar nodig aanpassingen op het bedrijf te verrichten. De eerste stap hierin is het inzichtelijk maken van alle waterstromen: hoeveel water wordt gegeven, hoeveel hergebruikt en hoeveel geloosd? Wanneer wordt geloosd? Is het mogelijk die lozing te beperken?

Lozingen die vroeger nodig waren, zijn met de huidige kennis wellicht te voorkomen. Kijk eens op de website kaswaterweter.nl, een handig hulpmiddel om de waterstromen op het bedrijf inzichtelijk te maken. Het geeft ondernemers oplossingsrichtingen om de emissie te beperken. Belangrijk leerpunt is dat de juiste oplossingsrichting voor ieder bedrijf weer anders is.

Voor telers die geen oplossingen zien, is het advies om de situatie te bespreken met de adviseur. Wanneer zij er samen niet uitkomen, is het zinvol de situatie voor te leggen aan LTO Glaskracht Nederland. Wellicht dat er momenteel nog geen oplossing is, maar op deze manier worden knelpunten voor de sector inzichtelijk en kan gericht onderzoek plaatsvinden.

Binnen het publiek-private onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof zijn al veel oplossingsrichtingen ontwikkeld, om te komen tot een emissieloze kas. En verder onderzoek loopt nog steeds. Recent diende LTO Glaskracht Nederland met diverse partners enkele nieuwe projectvoorstellen in bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Eind 2016 wordt duidelijk welke onderzoeken in 2017 kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkelingen op het gebied van water moeten immers doorgaan om het telers eenvoudiger te maken.

Samen werken aan schone sloten voor een toekomstbestendige glastuinbouwsector; u doet toch ook mee?

Margreet Schoenmakers, programmamanager Water LTO Glaskracht Nederland