Fragaria Innova, het R&D-bedrijf van toonaangevende aardbeientelers en -plantenkwekers in Zuidoost-Nederland en Koppert Biological Systems slaan de handen ineen. De komende jaren gaan beide partijen investeren in de totstandkoming van een nieuw teeltconcept waarin ‘groene’ bemesting, verhoogde plantweerbaarheid én een sterke reductie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen centraal staan.

Het samenwerkingsverband is tot stand gekomen binnen Innoveins, hét ‘innovatie-ecosysteem’ waarin ondernemers, kennisinstellingen en overheid samenwerken aan innovaties en co-creatie op de cross-over van plant en techniek. Zeer recent hebben beide partijen de handtekeningen gezet onder een omvangrijk onderzoeksprogramma.

Verhoogde plantweerbaarheid zonder opbrengstreductie

Op het productieteeltbedrijf van aardbeienteler Michiel Penninx, werken beide partijen aan een proef om de chemische gewasbeschermingsmiddelen in de aardbeienteelt terug te dringen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre een aangepast voedingsschema in combinatie met biostimulanten zorgt voor verhoogde plantweerbaarheid zonder concessies te doen aan opbrengst. Mark van der Werf, Consultant Plant Health bij Koppert, licht toe: “Wij zijn al enkele jaren op zoek naar nieuwe systemen om de gezondheid en weerbaarheid van aardbeienplanten te verhogen. Daarbij kijken we niet alleen naar natuurlijke vijanden, micro-organismen, hommels en biostimulanten, maar ook naar bemesting.

Co-creatie en open innovatie

Fragaria Innova is medio 2019 opgericht door een achttal vooruitstrevende telers, waaronder Michel Penninx, en plantenkwekers van aardbeien met als doel om innovatie aan te jagen op het gebied van belichte teelt, plantweerbaarheid en smart farming. Co-creatie en ‘open’ innovatie met strategische partners zijn essentiële randvoorwaarden om snel, effectief en efficiënt tot nieuwe producten en diensten te komen.
Penninx: “De afgelopen jaren is de begeleiding van telers die willen verduurzamen beperkt geweest. Kennisdeling is daarom voor mij dé belangrijkste reden geweest om samen met collega’s in de aardbeiensector een R&D-bedrijf op te richten. Het is erg interessant dat zowel aardbeientelers als plantenkwekers daarbij zijn betrokken.”