De milieubelasting van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op het waterleven is in de periode 2004-2016 met 90-95% verminderd. Dat blijkt uit een recente studie van Wageningen Economic Research (WUR) en CLM Onderzoek en Advies.

Voorkomen emissie gewasbeschermingsmiddelen bij teeltwisseling

Drainwater, drainagewater en filterspoelwater moeten worden gezuiverd voor lozing. Met name rond de teeltwisseling ontstaan er waterstromen die gewasbeschermingsmiddelen kunnen bevatten. In het kader
Tuinslang aangesloten in de kas

Best wel knap als volledig recirculeren wordt bereikt

Naast de zuiveringsplicht voor te lozen water, heeft de glastuinbouw ook nog te maken met de emissienormen voor stikstof (N) en fosfaat (P). Deze
In onderzoek uitgevoerd op verzoek van de gewascoöperatie Potorchidee zijn twee behandelingen vergeleken.

Minder emissie met gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Om de emissie van meststoffen te verminderen zijn voor de substraatteelten emissienormen afgesproken. Die normen worden de komende jaren stapsgewijs verminderd met als doel