“Voor KUG-toelating vindt geen aanvullend onderzoek plaats naar gewasveiligheid”, zegt Wouter Bulk, “voer daarom altijd eerst een proefbespuiting uit.”

LTO wil areaalgrens kleine bedekte teelten optrekken van 1.000 naar 5.000 ha

Via de KUG-regeling (Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddel) is het etiket van een toegelaten middel relatief eenvoudig uit te breiden voor kleine gewassen. Omdat hiervoor geen