Calcium, het zo vaak besproken en onderzochte voedingselement weet ook vandaag de dag onderzoekers nog te verrassen.

Calciumtransport soms verrassend anders dan tot nu toe gedacht

Calcium, het zo vaak besproken en onderzochte voedingselement dat in nauwe relatie staat tot het ontstaan van bladrandjes en neusrot, weet ook vandaag de
Meer maatwerk mogelijk in bemesting voor pot- en grondteelten

Meer maatwerk mogelijk in bemesting voor pot- en grondteelten

Enkele relatief nieuwe gecoate meststoffen bieden telers meer mogelijkheden om de voeding van hun gewassen te optimaliseren. Aandachtspunten in het ontwikkelingstraject waren onder andere