‘Het substraat verandert mee met de wensen van de plant’

‘Het substraat verandert mee met de wensen van de plant’

Het vak van plantenkweker verandert voortdurend door schaalvergroting bij de telers, teeltspreiding en de wens naar 'andere' planten. De ontwikkelingen vanuit de teelt worden