Netbeheerders, dienstverleners en telers pakken congestie aan

Netbeheerders, dienstverleners en telers pakken congestie aan

De toenemende congestie op het landelijke elektriciteitsnet noodzaakt netbeheerders en afnemers om oplossingen te bedenken die de druk kunnen verlichten. Energiebedrijven werken mee aan
Glastuinbouwbedrijven verenigen zich in warmtecoöperaties in een zoektocht naar een lokaal warmtenet voor duurzame warmte tegen een concurenende prijs

Zoektocht naar warmte is hot in het Oostland

In recente weken richtten verschillende glastuinbouwondernemers uit de Zuidplaspolder en de regio’s Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs drie warmtecoöperaties op. De warmtecoöperaties zetten zich
Wayland Developments, Warmtebedrijf Rotterdam, warmterotonde, warmtenetwerk, tuinbouwlocatie, Glasparel, rest-CO2, restwarmte, glastuinbouw, duurzame energie

Zuidplaspolder wordt in 2018 voorzien van restwarmte

Wayland Developments en Warmtebedrijf Rotterdam hebben een intentieovereenkomst gesloten om duurzame restwarmte van de Rotterdamse haven naar de Zuidplaspolder en het nieuwe 90 hectare