Gedurende de periode eind april/begin mei loopt de pH in het substraat gemakkelijk op. Het is een gevolg van de groeikracht van de gewassen, die elke dag wat meer licht krijgen. Een hoge pH is een uiting van goede groei en zo bezien een beloning voor een goede teeltsturing. De optimale pH ligt tussen 5,5-6,0 in het wortelmilieu. In het drainwater zijn de cijfers in het algemeen dan iets hoger: rond de 6,0-6,4. Vaak loopt de pH op tot boven de 6,5 of zelfs boven de 7. Is dat erg?

Een pH van 6,5-7,0 is geen drama, de gewassen kunnen er wel mee omgaan, maar het is vaak genoeg aangetoond dat het productie kan kosten. Het kost ook gewoon geld. Of dat veel geld is, moet de teler zelf beoordelen: allereerst gaat hij meer fosfaat toedienen om de lage P-cijfers in de analyse te compenseren. Fosfaat is toch een relatief dure meststof, of er wordt een veel duurdere superfosfaat ingezet. Daarnaast gaat de dosering aan sporenelementen omhoog. Verdubbeling lijkt eerder regel dan uitzondering en zelfs verviervoudiging komt voor. Dat is dus extra geld aan ijzerchelaten, mangaan-, zink- en kopermeststoffen. Vaak zetten telers dan duurdere rode chelaten in om de werking bij hoge pH te garanderen.

Daar komt nog de werking van de (UV) ontsmetter bij. Allereerst worden bij ontsmetting de chelaten kapot gemaakt, waardoor deze voor een deel verloren zijn. Door de rode ijzerchelaten is ook nog eens de transmissie lager. Dat wordt dan weer gecompenseerd door een hogere UV in te zetten, hetgeen dan weer extra energie kost. Al met al toch wel extra kosten door die hoge pH, waar geen revenuen tegenover staan.

Toch kan de teler met een al oude methode kosten besparen; het inzetten van ammonium. Een niveau van 0,5 mmol/l is de basis, maar 1 mmol/l kan in deze periode van het jaar ook goed. Bij een veel hogere pH kan 1,5 mmol/l tijdelijk ook. Bij heel hoge watergiften mag de dosering weer iets lager. Het is goed om regelmatig de pH te meten in het wortelmilieu om te weten waar de grens ligt. Tot aan de langste dag is het zo toe te passen. Na de langste dag loopt de groei langzaam terug, dan is meer aandacht vereist. Eigenlijk zou het apart moeten worden gedoseerd, afgaand op een pH meting in het wortelmilieu.

Geerten van der Lugt
Adviseur gewas, water en plantenvoeding