Dat scouten steeds belangrijker is geworden, weet elke teler. Goed scouten vergroot tenslotte de slagingskans van geïntegreerde gewasbescherming. Maar hoe maak je optimaal gebruik van de data die je daarmee verzamelt? Herman Vermeer, teamleider technisch specialisten tuinbouw bij Van Iperen wijst op de volledig vernieuwde app ‘Mijn scouting’ van het bedrijf: “Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke app waarmee elke sierteler en groenteteler ziekten, plagen en ook het aantal natuurlijke vijanden kan vastleggen.”

Vermeer vervolgt: “Voorheen deed de adviseur van Van Iperen vaak de scouting. Met deze app kan de teler het nu gemakkelijk zelf. Dat biedt de adviseur meer tijd en gelegenheid om over de inhoud te praten. Omdat het een online tool betreft, kan de teler meerdere personen binnen het bedrijf, en dus ook zijn externe adviseur, koppelen waardoor iedereen inzicht heeft in wat er in de kas gebeurt.”

Eenvoudige opzet

Mijn scouting is gebaseerd op een eenvoudige plattegrond van de kas, verdeeld in kleine vakjes. Binnen die vakjes kan de teler de resultaten van de vangplaten en gewasscouting invoeren. Kleurtjes (van groen tot rood) geven per vakje de plaagdruk aan. “Dat maakt het voor de teler heel inzichtelijk en de opzet geeft meteen herkenning. De nieuwe tool is nauwkeurig in de plaatsbepaling. En het biedt de teler de mogelijkheid om per vakje opmerkingen te plaatsen en foto’s toe te voegen.”
In ‘Mijn scouting’ worden per plaag tellingen ingevoerd. Vervolgens vermeldt het programma automatisch de totale en de gemiddelde druk. De daarbij behorende grafieken geven het beeld van het huidige jaar en van het gehele voorgaande jaar weer en dat biedt dus veel inzicht in eventuele ontwikkelingen. Ook bestaat de mogelijkheid om de plaagdruk van verschillende jaren en diverse locaties met elkaar te vergelijken. Vermeer: “Als we naar het plaagverloop over de jaren heen kijken, dan zien we steeds dezelfde trend. We moeten voorzichtig zijn om daar te grote conclusies aan te verbinden, maar het kan de teler wel helpen om op basis van ervaringen in het verleden tijdig bepaalde maatregelen te nemen.”

Preventief handelen

Omdat het middelenpakket behoorlijk is veranderd en uitgedund, is voortdurend scouten steeds belangrijker geworden. Zo zijn er geen middelen meer waarmee je een probleem even snel op kunt lossen, terwijl biologie de tijd nodig heeft voordat het effectief is. “Het is dus steeds belangrijker geworden om preventief te handelen. En daarvoor is het nodig dat je voortdurend inzicht hebt in wat er in de kas gebeurt.”
Mijn scouting is een basisapplicatie waar gemakkelijk op verder gebouwd kan worden. “Zodra het herkennen van ziekten en plagen met camera’s uit de kinderschoenen is, kan dat bijvoorbeeld eenvoudig aan ‘Mijn scouting’ gekoppeld worden.” Klanten van Van Iperen die gebruikmaken van het oude systeem, kunnen zonder problemen en mét behoud van alle bestaande data overgezet worden naar de nieuwe applicatie.

Tekst: Bert de Jong