De hete droge zomer van vorig jaar leidt dit jaar tot beduidend meer belangstelling voor verwijderbare coatings. Groentetelers die voorheen hun kasdek niet coaten, hebben nu al vroeg in het jaar contact gezocht met leveranciers en loonwerkers.

“Al in februari werden we gebeld door groentetelers die op zoek waren naar bescherming. Ze geven allemaal aan dat ze vorig jaar veel teeltproblemen hebben gehad door de extreme zomerhitte”, vertelt Barry Zuidgeest van Mardenkro.
Voor sommige bedrijven is de zomer van 2018 dramatisch uitgepakt. Bedrijven met neusrotgevoelige tomatenspecialities hebben de oogst van een maand weg moeten gooien. Snoeptomaatjes, te goed om weg te gooien, te slecht om te verkopen, zijn gratis uitgedeeld en sommige bedrijven hebben veel paprika’s moeten storten.

Misverstanden

“Met name telers van tomatenspecialties en paprika’s hebben de afgelopen tijd aangeklopt”, vertelt Zuidgeest. “Ze zoeken heel verschillende oplossingen. Belichtende tomatentelers die in de zomer wisselen, zetten een hele lichte laag krijt op het dek. Andere bedrijven kiezen voor een diffuse coating, of een hittewerende, of een combinatie.”
Voorheen gebruikten deze mensen geen coating. “Dus we zijn het gesprek aangegaan welk voordeel ze precies wilden behalen. Alleen hittewering, of een betere verdeling van het licht in het gewas. We kwamen nogal eens misverstanden tegen over het lichtverlies van de tijdelijke coatings. Ze schatten dat hoger in dan het werkelijk is. In de zomer kun je best een paar procent licht missen”, vertelt hij.
Ook sierteeltbedrijven hebben vorig jaar problemen ondervonden. Daar ziet Zuidgeest echter geen andere opstelling. Meestal gebruikten ze al een of andere tijdelijke coating.

Tijs Kierkels.

Gerelateerd