Twaalf ambitieuze blauwe bessentelers uit Nederland, Duitsland en België hebben de handen ineengeslagen onder de naam Blueberry Innovators. De telers willen via het gezamenlijke R&D-bedrijf innovaties op het gebied van smart farming en gerobotiseerde oogst en onkruidbestrijding versnellen en toepasbaar maken.

Volgens de oprichters van Blueberry Innovators is co-creatie met onderwijs- en kennisinstellingen en vooruitstrevende bedrijven uit onder andere de hightech- en maakindustrie essentieel om innovaties versneld toepasbaar te maken.

Belang van innovatie

De telers achter Blueberry Innovators vertegenwoordigen samen een teeltareaal van bijna 300 hectare. Haar aandeelhouders zijn actief in de opkweek, productie en het op de markt brengen van blauwe bessen. In een persbericht geeft Blueberry Innovators aan dat de oprichting van het R&D-bedrijf is ‘om niet alleen toonaangevend te zijn, maar ook vooruitstrevend te blijven’. Het belang van proces- en productinnovatie is hierbij van enorm belang volgens de oprichters.

Toekomstige uitdagingen

Clustermanager van Blueberry Innovators Erik van de Vin legt uit waarom de twaalf blauwe bessentelers besloten het R&D-bedrijf op te richten. “De komende jaren krijgen wij op een verschillende vlakken te maken met uitdagingen. Denk daarbij aan schaalvergroting, arbeid, efficiency, gewasbescherming, duurzaamheid, bio- en bodemdiversiteit en water- en productkwaliteit. Om hier adequaat op in te spelen is onderlinge samenwerking cruciaal en zijn innovaties noodzakelijk.”

Externe innovatie-afdeling

De twaalf deelnemende blauwe bessentelers brengen met de oprichting van Blueberry Innovators hun gezamenlijke behoeften op het gebied van onderzoek en ontwikkeling onder in een eigen R&D-bedrijf. “Binnen Blueberry Innovators zitten de telers daadwerkelijk ‘aan het stuur’”, legt Van de Vin uit. “Al onze innovatie-activiteiten zijn erop gericht om een toekomstbestendig en economisch duurzaam businessmodel voor deelnemende telers te realiseren.”

Eerste innovatieactiviteiten

De eerste innovatie-activiteiten van Blueberry Innovators zijn reeds van start gegaan en zullen volgend jaar verder worden opgeschaald. In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is eerder dit jaar een onderzoek gestart naar automatische onkruiddetectie en -herkenning. In 2019 worden naar verwachting een aantal samenwerkingsverbanden bekrachtigd. Deze richten zich onder meer op de realisatie van een oogstrobot en de toepassing van big data in de blauwe bessenteelt.

Co-creatie sleutelwoord

Co-creatie staat centraal in alle ontwikkelprogramma’s van Blueberry Innovators; samenwerking tussen telers, techneuten en onderzoekers zorgt ervoor dat innovatieve producten en diensten niet alleen ‘doen wat ze moeten doen’, maar ook daadwerkelijk op een bedrijfseconomisch aantrekkelijke manier te implementeren zijn op het teeltbedrijf.

Aandeelhouders

De telers zijn in juridische zin georganiseerd in een besloten vennootschap. Alle telers zijn daarmee aandeelhouder van Blueberry Innovators. Een aantal telers zijn daarnaast tot bestuurder van de vennootschap gekozen.

Gerelateerd