Tien tuinders vertellen op 7 juni in Wateringen hoe ze met vooruitstrevende verdienmodellen, innovatieve concepten en nieuwe ketencoalities de consument beter bereiken en wat dat oplevert. Decor voor dit evenement is Ter Laak Orchids in Wateringen.

Enkele voorbeelden: KAS vers geplukt: kwekers die hun eigen bloemenwinkel beginnen; Yourchid: orchideeën die de consument zelf kan opkweken; Healthy Bites: snacks van groenten en fruit die worden aangeboden bij voetbalwedstrijden en evenementen. Deze concepten zijn ontwikkeld door tuinders die zich hebben verdiept in de wensen van de consument. Ronald Groen, sectorspecialist Tuinbouw bij de Kamer van Koophandel, zelf zoon van een rozenkweker: “Van oudsher is de sector heel erg gericht op productie en de technologie daarachter. Maar in deze tijd biedt marktgericht werken kansen om de marges te verhogen. Het gaat om vragen als: Wat wil de consument? Wat betekent dat voor mijn product? Hoe communiceer ik mijn verhaal?”

Van elkaar leren

De bijeenkomst is het laatste evenement in het programma Keteninnovatie Tuinbouw. Het Ministerie van Economische Zaken daagt ondernemers in de tuinbouw sinds 2014 uit om met nieuwe verdienmodellen of product-marktcombinaties te komen. Daarvoor heeft zij het programma in het leven geroepen. Deelnemers ontvangen begeleiding, adviezen en ondersteuning bij de uitwerking van de plannen. De uitvoering ligt in handen van Kamer van Koophandel.

Tuinders die meer marktgericht willen ondernemen, krijgen tijdens de bijeenkomst op 7 juni volop inspiratie en inzichten uit de praktijk. In de kas van Ter Laak Orchids horen ze de verhalen van innovatieve tuinders én gaan met hen in gesprek. “De sector is heel collegiaal en juist van de ervaringen van voorlopers kun je leren”, vertelt Ronald. “Zij kunnen vertellen welke valkuilen ze tegenkwamen en wat succes heeft opgeleverd.”

Aanmelden

De bijeenkomst ‘Nieuwe verdienmodellen in de tuinbouw’ vindt plaats op 7 juni van 15.30 tot 19.30 uur bij Ter Laak Orchids, Middenzwet 23, 2291 HM Wateringen. Deelname is gratis. Tuinders kunnen zich aanmelden via de Kamer van Koophandel. Er is ook een whitepaper over dit onderwerp verschenen van Wageningen-UR LEI: ‘Nieuwe waardeproposities ontdekken’.

Bron: Bloemenkrant/Kamer van Koophandel/Wageningen UR-LEI. Foto: KAS Vers Geplukt.