De voortgang van de recirculatieproef bij amaryllis is zeker gesteld door de oprichting van een telerscoöperatie die participeert in het onderzoek. De telers leveren vanaf nu een financiële bijdrage om de mogelijkheden en onmogelijkheden van recirculatie bij de bloementeelt boven water te krijgen.

Vorig jaar is bij het GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk een driejarige proef opgezet met de rassen Mont Blanc’ en ‘Red Lion’.

Zijden draadje

Door aanvankelijke problemen met de financiering kwam de proef pas laat op gang en was het teeltseizoen eigenlijk te kort om grote verschillen tussen behandelingen te vinden. Het was geen geheim dat de voortgang van dit onderzoek aan een zijden draadje hing, door het wegvallen van het Productschap Tuinbouw. Het was ook niet vanzelfsprekend dat de amaryllistelers de handschoen zouden oppakken, maar uiteindelijk is dit wel gebeurd.

Groeiremming

Op dit moment staat het gewas volop te groeien. “Het liefste zien we er nu iedere week bladeren bij komen”, legt een teler uit. Laboratorium Groen Agro Control neemt zeer regelmatig monsters van het recirculatiewater en controleert het op fytotoxische stoffen die groeiremming kunnen geven. Vermoedelijk gaat het om lycorine, een stof die door de plant zelf wordt geproduceerd.

Tekst: Pieternel van Velden