De energiecrisis leek nog ver weg toen Van Klaveren Plant uit De Kwakel in 2019 een blauwdruk schetste voor een klimaatneutrale toekomst. Aanleiding was de aankoop van een buurperceel. De nieuwe kas is nu bijna klaar. Vanaf mei 2023 wordt er in het zomerseizoen laagwaardige warmte geoogst via de vloerverwarming. Een warmtepomp en extra zonnepanelen maken het energieplaatje sluitend. “Dit zouden meer bedrijven kunnen doen”, vermoedt Ard van Klaveren.

Hoewel aardgas jarenlang erg voordelig was, wist Ard van Klaveren dat de energieprijzen vroeg of laat flink konden stijgen. En hoewel het gasverbruik in de ‘koude’ hortensiateelt laag is (circa 4 m³/m²/jaar), streefde hij al enige tijd naar verduurzaming. Met twee bedrijfslocaties die 800 meter uit elkaar lagen, was dat echter lastig te realiseren.
In 2019 kreeg de hortensiateler de kans om een buurbedrijf aan te kopen. “Dat was een buitenkans”, blikt de ondernemer terug. “Niet zozeer om te groeien, want de oudste, ongeveer even grote locatie moest ik dan wel van de hand doen. Het gaf ons wel de kans om de interne logistiek te optimaliseren en een nieuw, duurzaam energiesysteem uit te werken. Daar heeft Groen Warmtetechniek ons goed bij geholpen.”

Warmtebron al aanwezig

Het warmte-technisch installatiebedrijf had kort daarvoor geïnvesteerd in een boorinstallatie met een bereik van 200 meter. Daarmee kon het waterhoudende lagen ontsluiten voor seizoensopslag van warm en koud water. “Daar heb je dan ook een warmtepomp bij nodig én een bron van laagwaardige warmte”, vult Van Klaveren aan. “Die was feitelijk al aanwezig in de vorm van een vloerverwarmingsnet in de bestaande kas. Het werd er alleen nog niet voor gebruikt. Vanaf half mei gaan we dat wel doen. Daarmee is een deel van de jaarlijkse warmtevraag gedekt. De warmtepomp doet de rest.”

Veredeling, op- en afkweek

De ondernemer doet zijn verhaal op het moment dat de warmtepomp wordt geïnstalleerd. De komende maand wordt de door Van Amelsvoort gebouwde nieuwe kas van 1,5 ha ingericht door Bosman Van Zaal. Eind september hoopt de teler de deuren van de oude locatie definitief te kunnen sluiten.
“Daar staan nu nog de moerplanten en zijn onze verdelings-en opkweekactiviteiten geconcentreerd. Die verhuizen linea recta naar de nieuwe kas, waar we de warme teelten concentreren”, licht de ondernemer toe. De afkweek vindt plaats in de huidige kas van 1,4 ha en onder 3.500 m² schaduwhal. “Mede dankzij de verbeterde interne logistiek kunnen we de productie iets opkrikken en zal de arbeidsproductiviteit kunnen toenemen.”

Korte terugverdientijd

Op de bedrijfsruimte naast de bestaande kas liggen al zonnepanelen. Van Klaveren hoopt er de komende twee jaar nog een paar honderd toe te voegen om volledig in zijn elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. “Het voorste deel van de kas wordt een werkruimte en leent zich daar goed voor”, vertelt hij.
Gevraagd naar de terugverdientijd van (vooral) de warmtepomp, zegt de teler: “We gingen aanvankelijk uit van een jaar of tien, maar ik denk dat je die periode nu misschien wel kunt halveren. Eerlijk gezegd maakt het me niet zoveel uit. Het voornaamste doel was vergroenen en dankzij de al aanwezige vloerverwarming én de aantrekkelijke POP-3 subsidie konden we dat op verantwoorde wijze realiseren. Als het goed is hebben we over een jaar een fossielvrije kwekerij. In koude winters zal ik misschien iets moeten bijstoken met een hulpketel, in milde jaren denk ik dat we zonder problemen zelf in onze energiebehoefte kunnen voorzien.”
De teler hoopt dat zijn duurzame voorbeeld navolging krijgt. “Dit zouden meer bedrijven kunnen doen”, zegt hij tot besluit. “Voor intensieve stookteelten is het niet echt geschikt, maar in energiearme teelten kun je hier heel ver mee komen.”

Tekst: Jan van Staalduinen