De jaarwisseling is altijd een mooie tijd voor bezinning en reflectie. Maar er is in ruim een jaar tijd zoveel gebeurd in de wereld, Nederland, onze tuinbouwsector en ons bedrijf, dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Meestal begin ik dan binnen mijn circle of influence.

Ik dacht na over de lockdown die we vorig jaar rond deze tijd nog hadden. Hoe hebben we ons zo kunnen laten ophokken? Als pluimvee met ophokplicht, moesten we binnenblijven. Ondertussen maakt de politiek zich wel druk over het ophokken van het vee waar we ons mee voeden. Wat een gekibbel.

Daarna de verwoestende oorlog die Rusland is gestart. Verschrikkelijk wat één gek blijkt te kunnen veroorzaken. De effecten laten zich nog vele jaren voelen. Voor ons is een belangrijk effect dat we achteraf constateren dat vooroplopen in duurzaamheid niet loont, maar juist wordt gestraft.
In 2018 wilde Wiebes dat bedrijven in 2022 zouden stoppen met aardgas. Wij voldeden daar al in dat jaar aan en hebben vanaf 2020 geen gasaansluiting meer. Met de explosieve stijging van de gasprijs legt de SDE-rekenmethodiek echter pijnlijk duidelijk dat we niet op hebben zitten letten als glastuinbouw, en dat de SDE bittere noodzaak is om de onrendabele top te financieren tegenover gunstige sparkspread posities. Zolang de energiemix nog gedomineerd wordt door fossiele brandstoffen in de winter, zal er een onrendabele top blijven.

Als laatste wil ik aanstippen dat met het verduurzamen van onze kwekerij, wij blijkbaar ook afstand hebben gedaan van onze (toekomstige) CO2-rechten. Nu deze rechten vanaf 2025 een serieuze rol gaan spelen en verhandelbaar worden voor serieus geld, was het bedrijfsmatig beter geweest om zoveel mogelijk CO2-rechten te ontvangen en dan pas te verduurzamen. Sterker nog, als de plannen doorgaan, dan zorgen wij als duurzame vooroploper er misschien voor dat fossiele telers onze CO2-rechten gaan krijgen en dus een betere concurrentiepositie daaraan overhouden. Hier moet onze tuinbouwlobby echt keihard voor gaan liggen, want wie durft er straks nog als eerste zijn duurzame nek uit te steken?

Dieter Baas, perkplantenteler in Ens