De Vlaamse glastuinbouw heeft zwaar geleden onder de stormen Eunice en Franklin. Verzekeraar KBC ontving voorlopig 250 schademeldingen van telers. Een van deze tuinders is Kris Van Haute die zo’n 150 ruiten zag kapot waaien en vreest voor zijn 2,6 ha belichte tomaten. Begin deze week is bij hem de reparatie begonnen.

Kris Van Haute, die op 6 ha drie kassen heeft in Melsele (een paar km ten westen van Antwerpen), reserveerde vorige week donderdag reparateurs bij Maurice Kassenbouw voor de schade die een dag later inderdaad zou ontstaan. “Daarom konden de reparateurs maandag al beginnen”, vertelt de teler die aangeeft dat het werk de eerste dagen niet vlotte omdat het onrustige weer tot gevaarlijke arbeidssituaties leidde.
De teler zag vorige week naar schatting 150 ruiten kapot waaien en registreerde op de windmeter een piek van 23 m/s, oftewel 9 beaufort. De schade concentreert zich in de kas van 2,6 ha met belichte tomaten. Een paar dagen na het incident verkeren de tomatenplanten, die in september zijn geplant en in oktober in productie gingen, in slechte toestand.

Verschroeide bladeren

Het klimaat is ontregeld en de wind heeft de bladeren ‘verschroeid’. “Vermoedelijk gaat de kop eruit, maar daar valt de komende dagen een beslissing over als er iemand van de verzekering langskomt”, vertelt Van Haute die verzekerd is bij KBC. Deze verzekeraar-bank is marktleider in Vlaanderen en heeft volgens eigen zeggen zestig procent van de markt in handen.
“De schadegevallen variëren van enkele tot honderden ingevallen ruiten”, vertelt Arnold Rahier, adviseur glastuinbouw bij de verzekeraar. Alhoewel er schade uit het hele land is gemeld, heeft de regio Hoogstraten en West-Vlaanderen op het eerste gezicht het meest geleden.

Wel 150 ruiten op voorraad

Voor Van Haute is het zeker niet de eerste keer dat hij door de wind getroffen wordt. “We hebben de nodige ervaringen met stormen. Daarom hebben we nu ook voldoende ruiten op voorraad”, zegt hij met de nodige ironie. “De laatste keer dat de schade zo groot was, dateert echter van 2014 tijdens de hagelbuien.”
Na deze hagelbuien zijn veel ruiten van gewoon glas vervangen door gehard glas. Anders dan hun naam doet vermoeden, kunnen ook deze ruiten breken. “Het is opvallend dat er ook veel gehard glas gesneuveld is”, vertelt Van Haute. Experts wijzen daarbij op de gevaren van hard glas dat in kleine brokjes verbrijzeld en in het gewas terecht kan komen. In geval van bijvoorbeeld een slateelt moet er dan geruimd worden.

Klimaat onbeheersbaar door open kas

“Voor tomatenplanten geldt dat minder”, vervolgt de teler, die eigenlijk nog tot augustus, september door had willen gaan met de huidige teelt in de beschadigde kas. Zijn andere kassen – nog een belichte kas en een onbelichte – hebben nauwelijks schade opgelopen en hier voorziet hij dan ook geen vervolgschade.
“In de onbelichte teelt, waar we deze week de eerst rode tomaat gevonden hebben, waren er maar vijf ruiten uitgewaaid. Dat is snel hersteld, waardoor het klimaat kon normaliseren”, vertel Van Haute. Hij geeft aan dat het herstel van de belichte kas nog wel enkele dagen kan duren. “Daarom is het ook moeilijk om het klimaat te herstellen. Wind en temperatuur hebben vrij spel.”
Bij KBC is er voorlopig sprake van 1.250 schadegevallen. Plastic serres zijn stuk gewaaid en ook van glazen kassen zijn tot honderden ruiten gesneuveld. Hierdoor wordt het binnenklimaat verstoord en loopt ook de verdere teelt gevaar. Daarnaast hebben omgewaaide takken en bomen schade toegebracht.

Tekst: Jerom Rozendaal