Vers+ presenteerde dinsdagavond 9 oktober haar plannen voor gepersonaliseerd voedsel, met daarin een prominente rol voor groente. Het tuinbouwinitiatief toonde haar plannen tijdens een heus gepersonaliseerd diner waarbij gasten gerechten kregen aangeboden die zijn afgestemd op hun persoonlijke DNA.

Het doel van het gepersonaliseerde ‘DNA-diner’ was om samenwerkingspartners te vinden voor het project van Vers+. Met deze nieuwe projectpartners wil Vers+ ‘de waardeketen van voeding en gezondheid regisseren.’

Vers+

Koppert Cress en Best Fresh Group zijn de trekkers van Vers+. Ze krijgen daarbij ondersteuning van InnovationQuarter, Brightlands Campus Maastricht, HAS Den Bosch en de gemeente Westland. De partijen streven ernaar om de vraag en aanbod van de voedingsketen te organiseren, de keten transparant te maken en markten te ontwikkelen. Daarnaast werkt Vers+ aan een wetenschappelijke basis voor bewijs van de gezondheidseffecten van nutriënten in gewassen.

Opkomst gepersonaliseerd voedsel

Rob Baan van Koppert Cress sprak de gasten van het gepersonaliseerde diner toe. “Via het internet worden heel veel zaken al gepersonaliseerd. Denk aan televisieseries en muziek op basis van waar je vaak naar kijkt en luistert. Maar ook aanbiedingen en advertenties op basis van jouw persoonlijke interesses. Dit gaat ook gebeuren met voedsel; grote bedrijven als Google, Alibaba en Amazon zijn hier al mee bezig. Als tuinbouw moet je jezelf in dit proces niet laten passeren.”

Kansen tuinbouw

Het Vers+ diner telde 100 deelnemers, afkomstig uit onder meer de tuinbouw, zorg, retail en catering. Natasja van der Lely (Koppert Cress/Vers+) en Marieke Kodde (InnovationQuarter) schetsten hoe en waarom de Westlandse tuinbouw een prominente rol kan innemen op het gebied van persoonlijke voeding en gezondheid. Kodde: “Met nutriënten die van nature aanwezig zijn in verse groente kunnen we een plek innemen bij de ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerde voeding en gezondheid. Met Vers+ dragen we zo bij aan een gezondere samenleving en aan businesskansen voor de tuinbouw.”

Persoonlijk menu

Het gepersonaliseerde diner was een goed voorbeeld van wat Vers+ voor ogen heeft. Op basis van DNA dat gasten via wangslijm afstonden, stelde Vers+ voor elke gast een menu samen dat het beste paste bij zijn of haar voedselbehoeften. Om dit ook op grote schaal toe te kunnen passen, wil het tuinbouwinitiatief meten wat de inhoudsstoffen zijn van tuinbouwgewassen. Ook onderzoeken naar de invloed van veredeling en teeltomstandigheden op de nutriënten van gewassen staan op het to-do-lijstje van Vers+.

Database

De resultaten van metingen van inhoudsstoffen in tuinbouwgewassen wil Vers+ in een speciale database zetten. Met behulp van deze database kunnen de eerste ‘matches’ gemaakt worden tussen doelgroepen met speciale behoeften aan specifieke stoffen en gewassen die deze inhoudsstoffen bevatten. Zo kan iedereen op termijn met een persoonlijk dieet werken aan zijn gezondheid, gebaseerd op zijn persoonlijke situatie.

Bron: Vers+. Foto: Daniel Verkijk.

Gerelateerd