Door stijgende energieprijzen is er op het moment veel discussie wat de teeltstrategie wordt voor het komende teeltseizoen. Daarbij kijk je zowel naar de energie-input als de teeltmaatregelen die je kunt nemen, zoals later zaaien, rassenkeuze, plantbelasting en schermen.

Een goede discussie over energie-input is mogelijk op basis van een aantal vragen. Dat begint bij de manier waarop energie het bedrijf in komt (WKK, aardwarmte, biomassawarmte, ketel) en wat het kost. Vervolgens is belangrijk waar je warmte inbrengt bij de start van de teelt: hoe dicht is dat bij de plant? Gebruik je een traditioneel buisrailsysteem of hangende goot?
Daarnaast is een goede evaluatie nodig van het energieverbruik per week van de afgelopen jaren. Dit kan best sterk wisselen, is de ervaring. Kijk bijvoorbeeld naar het afgelopen jaar, met een pittige winter en een koud voorjaar.

Later zaaien

Alle aandacht gaat op dit moment naar de kosten van energie, maar blijf ook goed kijken naar de teeltbeslissingen die je nu kunt nemen die invloed hebben op de vroege productie, totale productie en kwaliteit van de vruchten. Dus zet de kosten voor energie af tegen de te verwachten opbrengst. Bijvoorbeeld: later zaaien geeft logischerwijs minder hoge energiekosten, maar levert minder vroege productie op en uiteindelijk ook een lagere totale productie.

Rassenkeuze

Met teelttechnische maatregelen kun je inspelen op de huidige situatie en met de juiste beslissingen een goede basis neerzetten (plantgezondheid, inhoud, wortels, et cetera).
De rassenkeuze en zaaidatum is hiervan een belangrijk onderdeel. Rassen met vegetatieve groei, veel bladmassa (hogere LAI) in de winter hebben veel energie nodig voor onderhoud en verdamping. Als je deze rassen met te weinig energie teelt bestaat het gevaar dat de plant, wortels en de vruchten zwakker groeien. Dit kan later in de teelt problemen opleveren met plantgezondheid en vruchtkwaliteit.
Bij een generatief ras met kleinere en minder bladmassa (lagere LAI) in de winter heb je meer mogelijkheden om energie te besparen, bijvoorbeeld door meer uren te schermen met één of twee beweegbare energieschermen, of vast folie in combinatie met één beweegbaar scherm. Een vegetatief ras later zaaien geeft ook meer mogelijkheden om sneller naar een generatieve gewasstand te sturen en zodoende ook meer schermuren in te zetten.

Plantbelasting

Bij energiebesparing tijdens de teelt is het belangrijk om ook goed naar de plantbelasting te kijken. Te hoge plantbelasting met weinig input van energie zal sneller een tragere en zwakkere plant geven, die verder in het teeltseizoen niet de groeikracht heeft om een goede productie met goede vruchtkwaliteit te geven. Dus maak een goede afweging tussen de hoeveelheid energie die beschikbaar is op welk moment en hoeveel energie (joules) er in die periode van buiten komt. Belangrijk is om met behulp van die gegevens te sturen op de juiste plantbelasting om zo de plant- en vruchtkwaliteit gezond te houden.
Voedingselementen in de juiste balans en een goede watergeefstrategie kunnen ook de plant wat harder en meer weerbaar maken, waardoor je ook wat energie kunt besparen.

Data en ervaring

Om goede beslissingen te nemen heb je naast ervaring ook de juiste data nodig om een goede combinatie te maken van rassenkeuze, zaaidatum(s) en verder in het seizoen plantstadium, plantbelasting en de hoeveelheid joules. Daarin blijft de beschikbare energie centraal staan, voor een bedrijfszekere keuze. Al met al dus flinke uitdagingen om in deze situatie met hoge energieprijzen de goede (teelt)beslissingen te nemen.

Tekst: Geert Sweere, Sweet Pepper Consultancy