De Rabobank verwacht in Nederland geen grote doorbraak van vertical farming voor standaardproductie van vruchtgroenten in de komende drie jaar. Maar, zegt de bank: de ontwikkelingen staan niet stil, dus het speelveld kan snel veranderen.

De Rabobank heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor vertical farming in Nederland. Vanwege de snelheid van ontwikkelingen is een tijdshorizon van drie jaar genomen. Volgens de bank ontwikkelt vertical farming zich in deze periode vooral voor onderzoeksdoeleinden (veredeling, licht, teeltmethodiek). De kennis kan worden gebruikt bij projecten elders, waar deze teeltmethode eerder van de grond komt.

Inhoudsstoffen

Daarnaast zijn er nu al mogelijkheden voor hoogwaardige productie van gewassen met specifieke inhoudsstoffen voor de farmaceutische of cosmetische industrie. Voordelen zijn de leveringsbetrouwbaarheid, de kwaliteit van de producten en de stuurbaarheid van processen, die de relatief hoge productiekosten (deels) compenseren.

Nichemarkten

Een andere toepassing ligt in de productie van voedsel voor specifieke nichemarkten, zoals (top)restaurants en voedsel met specifieke inhoudsstoffen (vitaminen). Op deze nichemarkten is het betalen van een hogere prijs ondergeschikt aan de productiemethode, de kwaliteit en gewenste productkenmerken.

Ketenproductie en -afzet

Een vierde mogelijkheid voor vertical farming is voor bedrijven die hun productie en afzet geheel in de keten hebben geïntegreerd. Vanwege hun bedrijfsgrootte én directe afzetcontracten met retailers, kunnen zij de hogere kosten goedmaken door een betere ketenorganisatie. Als de producten ook nog een langer schapleven hebben, kan deze vorm van telen verder doorbreken.

Vermeerdering en opkweek

Glastelers willen de zekerheid van jaarrond uniform, kwalitatief hoogwaardig uitgangsmateriaal. Daarom kan ook worden gedacht aan vertical farming voor de vermeerdering van uitgangsmateriaal, verlengde opkweek of andere toepassingen.

Bron: Rabobank. Foto: Light4Food