Kassenbouwer Bosman van Zaal vervangt in opdracht van Wageningen University & Research (WUR) vanaf 2019 in fasen de onderzoekskassen van kassencomplex Unifarm. De bestaande kassen zijn nagenoeg allemaal volledig afgeschreven. Om duur onderhoud te voorkomen, kiest WUR voor geleidelijke vervanging van de kassen die plaats bieden voor teeltexperimenten.

Inmiddels zijn de bouwplannen van de eerste fase uitgewerkt en heeft de raad van bestuur van WUR toestemming gegeven om te starten met de uitvoering. Het uitgangspunt bij de bouw is dat het bestaande onderwijs en onderzoek geen hinder en vertraging ondervindt van de bouwactiviteiten.

Fase I

Via een tender gunde WUR de opdracht aan Bosman van Zaal; een bedrijf dat ruime ervaring heeft met de bouw van onderzoekskassen. De aannemer begint volgend jaar met de uitvoering van Fase I: een kasoppervlak van 4000 m2, verdeeld in 63 compartimenten die in grootte variëren tussen 16-50 m2. De compartimenten zijn allemaal uitgerust met een toegangssluis, verwarming en koeling en onder- of overdruk.

Upgrade assimilatiebelichting

De technische installaties blijven buiten de teeltruimten, waardoor onderhoud en reparaties veilig uitvoerbaar zijn en compartimenten goed kunnen worden gereinigd. Bosman van Zaal maakt daarnaast de assimilatiebelichting klaar voor de toepassing van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van LED-groeilicht.

Veilige onderzoekskassen

De vervanging van de kassen start bij de kascompartimenten met een hoog inperkingsniveau. Hierbij is er geen contact tussen de proeven en de buitenwereld, zodat WUR proeven kan uitvoeren met plantenziekten – waaronder quarantaine-organismen. Met de vervanging van de kassen werkt WUR eraan om de risico’s op bouwtechnisch gebied nog verder uit te sluiten. Zo kan de internationale voorloper op het gebied van veilige kassen optimaal proeven blijven uitvoeren onder volledig gecontroleerde omstandigheden.

Vervolgtraject

De overige drie fasen worden uitgevoerd in de periode 2020-2025. Tijdens deze fasen vernieuwt Bosman van Zaal de overige kasfaciliteiten van Unifarm. Het gaat in totaal om een kasoppervlak van 10.000 m2, bestaande uit ruim 80 compartimenten. Daarnaast komt er een speciale kas voor de fenotypering van planten. Dit gedeelte van het kassencomplex maakt onderdeel uit van een project dat wordt gefinancierd door NWO.

Energiebesparing

Energiebesparing is een belangrijk onderdeel bij de nieuwbouw van de onderzoekskassen van Unifarm. De bouwwerkzaamheden resulteren in een eer energiezuinige kas die gebruik maakt van dubbel glas, maximale lichttoetreding en een laag temperatuurnet in combinatie met Warmtekoudeopslag (WKO) en all-electric. Met deze duurzame maatregelen is WUR klaar voor de toekomst en de daarbij horende energietransitie.

Bron: WUR. Foto: WUR/Vincent Koperdraat.

Gerelateerd