Een deel van de glastuinbouwondernemers teelt in de grond. Als ze hun gewas irrigeren, spoelt het water uit: via de drain of gedeeltelijk naar de ondergrond. De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research ontwikkelde een online tool die precies berekent wat de ideale watergift is, zodat daarmee de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Hoeveel water uitspoelt is van een aantal zaken afhankelijk. Om te beginnen vanzelfsprekend van de hoeveelheid water die wordt toegediend. Andere belangrijke factoren zijn het weer, het kasklimaat, de wateropname door het gewas én door de bodem. WUR ontwikkelde een tool die op basis van deze variabelen de teler een advieswatergift geeft. Als de teler dat advies voor de watergift opvolgt, dan wordt de emissie naar de diepe ondergrond zo veel mogelijk beperkt.

Uitspoeling meten

De tool heet de virtuele lysimeter. Het is de digitale variant op de reeds bestaande meter: een bak die wordt ingegraven in de grond, en waarmee de uitspoeling op een bepaalde plek wordt gemeten. Met de virtuele tool kunnen deelnemende telers via een website een advies voor de watergift voor die dag zien. In de toekomst geeft de tool realtime advies.

Data uit klimaatcomputer

Daarvoor gebruikt de virtuele lysimeter gegevens uit de klimaatcomputer van de teler. Die data worden gecombineerd met bodemmodellen en verdampingsmodellen. Momenteel worden berekeningen van de tool gevalideerd aan de hand van metingen met ingegraven lysimeters (bestaand uit drie lagen) bij een aantal deelnemende telers.
In de toekomst zullen telers de tool ook kunnen gebruiken om te voldoen aan de emissiewetgeving, zo is de bedoeling. Het is de intentie om de tool in de toekomst commercieel beschikbaar te maken.
Het project wordt gefinancierd door Stichting Kennis in Je Kas en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Tekst: Geert Franken