Wageningen University & Research en Tencent houden tussen juni 2021 en juni 2022 voor de derde keer een International Autonomous Greenhouse Challenge. Multidisciplinaire teams van over de hele wereld gaan met behulp van kunstmatige intelligentie op afstand sla produceren. Het doel is een volledig geautomatiseerde en autonoom gecontroleerde kas, zonder tussenkomst van de mens.

Met het organiseren van de Autonomous Greenhouse Challenge willen WUR en Tencent de wereld van kunstmatige intelligentie en die van voedselproductie met elkaar verbinden, meer kennis creëren en deze kennis openbaar toegankelijk maken. Zo hopen ze bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen voor verduurzaming van onze voedselsystemen. Als gevolg van de steeds groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar verse en gezonde groenten toe. Autonome kassen kunnen ervoor zorgen dat meer mensen worden gevoed met vitamine- en mineraalrijke producten. Daarnaast leveren deze technieken een bijdrage aan het vergroten van de voedselveiligheid en een hoger productievolume van gezonde groenten, met gebruikmaking van minder hulpmiddelen zoals water en energie.

Tomaten, komkommer en sla

De eerste twee edities vonden plaats in 2018 en 2019/20 bij de WUR-business unit Glastuinbouw in Bleiswijk en waren gericht op het telen van een komkommers en cherrytomaten. Beide wedstrijden toonden aan dat telen op basis van kunstmatige intelligentie tot betere prestaties leidt vergeleken met die van bekwame telers die economisch belangrijke kasgewassen telen. In de toekomst zal artificial Intelligence (AI) een belangrijke bijdrage leveren aan de glastuinbouwteelt.
Het eerste deel van de derde editie begint al in de zomer met een open online challenge, gericht op het testen van de vaardigheden bij de deelnemers op het gebied van machine learning en beeldverwerking en het wekken van een brede belangstelling in de AI-gemeenschap. Het tweede deel van de wedstrijd gaat aan het einde van de herfst van start met een Hackathon. Tijdens een 24-uurs wedstrijd voor de virtuele productie van een slateelt in een virtuele kas worden dan de vijf beste teams geselecteerd. Hoogtepunt is de Greenhouse Challenge, waarin deze vijf teams in de eerste helft van 2022 met elkaar de strijd zullen aangaan bij de volledig automatisch aangestuurde productie van sla op water in een kas.

Zonder menselijke tussenkomst

Het uiteindelijke doel is om zonder menselijke tussenkomst een volledig autonome, zes- tot achtweekse teeltcyclus te ontwikkelen voor sla van hoge kwaliteit, met hoge opbrengsten maar met efficiënt gebruik van hulpbronnen. De teelt zal plaatsvinden in de kassen van WUR in Bleiswijk. Teams kunnen tijdens de online challenge hun AI-vaardigheden laten zien, tijdens de Hackathon oefenen met virtuele slateelt en zich tijdens de eerste teeltcyclus bekwamen in het telen van echte sla.
In de tweede teeltcyclus wordt bepaald welk team de winnaar is. De uiteindelijke winnaar is het team met de hoogste nettowinst aan het eind. Het publiek kan de resultaten van de wedstrijd online volgen.     Voor de Hackathon en Greenhouse Challenge moeten teams bestaan uit experts met een bewezen achtergrond in verschillende vakgebieden, zoals kunstmatige intelligentie, sensortechnologie, gewasfysiologie en tuinbouwproductie. Bedrijven en start-ups worden uitgenodigd om deel te nemen, maar ook wetenschappers en studenten. Teams moeten uit minimaal drie leden bestaan. Ten minste één teamlid moet student zijn. Teams uit alle landen kunnen deelnemen.