Lichtintensiteit, spectrum en daglengte beïnvloeden de groei en ontwikkeling van planten. De effecten hiervan zijn zichtbaar voor het blote oog. Ze zijn het resultaat van een complex mechanisme dat plaatsvindt binnen de planten.

Het meten van die veranderingen binnen de planten maakt het mogelijk om effecten van lichtbehandelingen in een vroeg stadium te evalueren en te voorspellen. Licht wordt waargenomen door planten via fotoreceptoren (zoals fytochromen voor rood en cryptomen voor blauwe spectra). Zodra die receptoren zijn geactiveerd of gedeactiveerd, induceren of onderdrukken ze de expressie van genen die processen aansturen, zoals strekking en bloeisnelheid.

In een project dat wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, gaan we moleculaire technieken (qPCR) gebruiken om veranderingen in genexpressie te volgen om het effect van lichtbehandeling te voorspellen. We beginnen met tomaat en verrood licht om de aanpak te optimaliseren en te valideren. Daarna wordt de aanpak getest in chrysant. Het voordeel van deze techniek is dat we tegelijkertijd het effect van licht op de fysiologie kunnen meten, maar ook op plantweerbaarheid.

Tekst: Emilie Fradin