Naast de directe schade aan het gewas is bladluis een belangrijke vector (overbrenger) voor verschillende virussen. Vanwege de hoge reproductiesnelheid is het belangrijk de aanwezigheid van bladluizen vroegtijdig te monitoren om met zo min mogelijk middelen de plaag te kunnen bestrijden.

Voor de detectie ontwikkelen we bij Wageningen University & Research een sensorsysteem dat bladluizen in het gewas detecteert. We gebruiken daarbij een camera met hoge resolutie en auto-focus lens. Deze camera maakt beelden in het gewas van twee types bladluis (perzikluis en katoenluis), waarbij al dan niet andere insecten aanwezig zijn als trips, sluipwesp en Orius. Voor de detectie is een hoge resolutie beeld nodig om onderscheid te maken tussen bladluizen, andere insecten en overige beschadigingen.

Detectie van potentiële bladluizen op onscherpe beelden

De camera moet op een relatief korte afstand van het gewas staan, wat niet alles scherp in beeld brengt. We onderzoeken of we een deep learning netwerk kunnen trainen voor de detectie van de potentiële bladluizen op onscherpe beelden, om daarmee de automatische focus van de camera te regelen en scherpe beelden te genereren. Het doel is om hiermee besmettingshaarden eerder in kaart te brengen. Dit project wordt gefinancierd door de Club van 100 en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Tekst: Jos Ruizendaal