Voor het zevende jaar op rij opent Onder Glas het redactionele glastuinbouwjaar met een thema over of rondom water. Wat inmiddels bijna een traditie is geworden, was ooit een weloverwogen keuze. Na de periode van teeltwisseling, stonden de wintermaanden met name in de glasgroenteteelt immers vooral in het teken van nieuw gewas en het creëren van een sterk wortelgestel. Een uitgebalanceerde watergift is daarbij van groot belang.

Nieuwe overheidsbepalingen

De laatste jaren is er een ander verband ontstaan tussen januari en water. Veel nieuwe overheidsbepalingen en veranderde wetgeving krijgen het begin van een nieuw kalenderjaar als startdatum. En juist op gebied van water komt strengere regelgeving voor de glastuinbouw met rasse schreden dichterbij. Nog een jaar en de verplichte zuivering van lozingswater voor individuele bedrijven is een feit. Dan mag er geen ongezuiverd drainwater meer naar het riool of oppervlaktewater. Samenwerkende ondernemers hebben wellicht uitstel gevraagd en gekregen, maar moeten wel haast maken met hun uitgewerkte plannen voor collectieve zuivering.

Vergelijking met millenniumwisseling

De vergelijking met de millenniumwisseling en de invoering van de euro dringt zich op; in de praktijk kan het allemaal reuze meevallen, mits op tijd is begonnen met de voorbereidingen, aanpassingen en maatregelen. Het is een menselijk gegeven dat de uitdagingen en veranderingen van morgen en volgende week meer aandacht krijgen dan die van volgend jaar, of jaren later. Feit is wel dat de realiteit uiteindelijk versneld op telers af komt, waarbij het de vraag is of de beschikbare tijd afdoende is voor de gewenste voorbereidingen.

Actuele update

Het themanummer ‘water’ van Onder Glas geeft een actuele update van onderzoeksresultaten en praktijkervaringen, aangevuld met heldere analyses. Informatie die het startsein kan zijn voor een eindsprint richting 1 januari 2018. Anderzijds is de blik ook gericht op de verdere toekomst (emissie), want over tien jaar mogen er ook geen mineralen meer worden geloosd.
Panta rhei; alles stroomt. Voor de glastuinbouw betekent dit primair het goed in kaart brengen van de waterstromen als basis voor noodzakelijke aanpassingen en toekomstige teeltstrategieën.

Tekst: Roger Abbenhuijs. Foto: Fotostudio G.J. Vlekke/Fotovak B.V.

Gerelateerd