Met de extreem hoge gasprijzen vragen anthuriumtelers zich af welke minimumtemperatuur zij kunnen aanhouden in de winter. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want het gewas kan niet alleen stil komen te staan, maar zelfs van de wortel af gaan. AC-folies en gevels isoleren is nog steeds een goed middel om energie te besparen.

We zijn inmiddels weer aanbeland in de donkerste tijd van het jaar. Zeker bij onbelichte teelten, zoals de meeste snijanthuriums, zijn de lichtniveaus nu weer extreem laag. Op zonnige dagen kan de stralingssom nog oplopen naar circa 500 J/cm² en kunnen nog PAR-sommen worden gehaald van circa 4 mol/m². Op donkere dagen haalden we vorige week nog maar 50-60 J/cm² en bleef de PAR-som steken op 0,6-0,7 mol/m².

Minimumtemperatuur

Licht is nu dus weer echt de beperkende factor in de onbelichte teelten. Het is belangrijk om de stooktemperaturen hierop aan te passen en de komende twee maanden zo koel mogelijk te telen.
Bij anthurium ligt de minimale stooktemperatuur op circa 18-19ºC, afhankelijk van de geteelde cultivars. Bij hogere stooktemperaturen worden de gewassen slapper, gaat de bloemkwaliteit achteruit en kan in veel cultivars gemakkelijk (bloem-)knop-abortie optreden. De jonge bloemknoppen sterven dan af, waardoor in januari en februari nog nauwelijks bloemen op het gewas staan.

Hoe koel kun je gaan?

Omdat diverse bedrijven op daggas zitten en geconfronteerd worden met extreem hoge gasprijzen, wordt nu vaak de vraag gesteld: Hoe koel kun je gaan? In het verleden zijn er wel bedrijven geweest die ’s winters stooktemperaturen van 15-16ºC hebben aangehouden. Wees hier echter erg voorzichtig mee. Bij dergelijke temperaturen krijg je groeistilstand en loop je grote kans dat gewassen van de wortel gaan. Daardoor blijft de productie niet alleen nu, maar ook in het volgende jaar ver achter. Pas dus op met lagere stooktemperaturen.
Bij stooktemperaturen onder 18ºC, loop je sowieso al snel de kans dat de temperatuur in de koudere hoeken van de kas op 15-16ºC blijft steken. Houd dus bij voorkeur 18ºC aan als minimale stooktemperatuur.
Om extra energie te besparen kunnen bedrijven met twee schermen eventueel nog AC-folie spannen. Ook kun je de gevels extra isoleren.

Tekst en beeld: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau Van der Ende