Waterzuivering en voldoende schoon gietwater zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vindt tomatenteler Maurice Weijs. Hij pleit voor een grootschalige aanpak, niet alleen in zijn eigen polder maar in het hele Westland. Op zijn bedrijf kan hij in feite terug naar nullozing om aan de zuiveringsplicht te voldoen, maar die oplossing gaat hem niet ver genoeg. “De prijs van water is laag, maar de waarde ervan is hoog.”


Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.