Eind 2021 moet de Hoge Temperatuur Opslag (HTO) in het tuinbouwgebied in de gemeente Lingewaard operationeel zijn. Dat is tenminste het streven van Berno Schouten, directeur van Lingezegen Energy. De hamvraag is nu vooral of de ondergrond in het gebied geschikt is voor warmte-opslag. De uitkomsten van de uitgevoerde proefboringen worden begin volgend jaar verwacht. 

Tuinbouwgebied NEXTgarden heeft zichzelf ten doel gesteld om het eerste energieneutrale glastuinbouwgebied van Nederland te worden (zie ook Onder Glas november 2020, pagina 9). De realisatie van een biomassa-installatie met bio-WKK, die in het voorjaar van 2021 in gebruik wordt genomen, betekent hierin een flinke stap voorwaarts. “Hiermee kunnen we voor zeventig procent energieneutraal werken”, zegt Berno Schouten. Hij is directeur van Lingezegen Energy, het bedrijf dat de centrale energievoorziening regelt en eigendom is van de telers in het gebied. “Maar we willen nog een stap verdergaan en daarom onderzoeken we de mogelijkheden van Hoge Temperatuur Opslag. Hiermee zouden we als gebied volledig energieneutraal kunnen worden.”

Proefboringen

Het idee is dat er twee of drie windmolens komen te staan, met een vermogen van 6 tot 9 MW. Op momenten dat de stroomprijzen laag zijn en levering aan het net niet interessant is, wordt de opgewekte elektriciteit door middel van Power-to-Heat omgezet naar warmte. “Deze willen we vervolgens opslaan in de bodem, zodat de tuinbouwbedrijven in het gebied die kunnen aanwenden op momenten dat ze ‘m nodig hebben. Het is echter de vraag of de ondergrond zich leent voor de opslag van warmte van 60 tot 90 graden. Daarvoor is een mooi zandpakket nodig, dat aan de bovenzijde is afgesloten met een dikke kleilaag.”

De gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland voerden in oktober, samen met onder meer IF Technology en TNO, proefboringen uit om te kijken of de ondergrond voldoet. De resultaten hiervan worden begin 2021 verwacht. “Wij zijn weliswaar de aanjager van dit project, maar de provincie en de gemeente voeren de onderzoeken uit. Dit gebeurt met subsidie die nog beschikbaar was voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente wil op termijn wellicht ook woonwijken aan de HTO koppelen, net zoals een zonthermiepark.”

Politieke discussies

Schouten is ‘voorzichtig positief’ over de vraag of de ondergrond geschikt zal zijn voor de opslag van hoge temperatuurwarmte. “In het verleden hebben we ook de mogelijkheden van geothermie onderzocht en daaruit bleek dat de onderlagen niet bijster goed zijn. Maar het is afwachten. Daarbij verlies je, bij warmte-opslag voor langere termijn, ook behoorlijk wat warmte. Dus het is de vraag of de businesscase rond te rekenen zal zijn.”
Desondanks gaat Schouten er vooralsnog vanuit dat de HTO eind volgend jaar gerealiseerd zal kunnen worden. “Dat zou perfect uitkomen, aangezien we dan net de winter ingaan. Maar naast de vraag of de ondergrond geschikt is, zal ongetwijfeld ook nog een politieke discussie volgen; de vergunningen moeten immers nog worden geregeld. Hierbij verwacht ik wel de nodige weerstand. Lukt het uiteindelijk allemaal niet, dan zijn verduurzamingsopties voor ons nagenoeg uitgeput. Dan moeten we concluderen dat zeventig procent energieneutraal werken het maximaal haalbare is.”

Tekst: Ank van Lier